herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 paździenika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - okręg nr 2