Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok.


Uchwała Nr XI/86/2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1,2; art.212 ust. 1 pkt 4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Karnice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0x08 graphic

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/86//2015

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 września 2015 roku

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karnice

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015
r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 383 444,96

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

983 444,96

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

983 444,96

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

1 400 000,00

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

 

1 226 220,96

1.

Spłaty kredytów

§ 992

159 660,00

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 066 560,96

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

1 066 560,96

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku

Wprowadza się zmianę w pozycji 2 i 3 przychody i rozchody:

zmniejszenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji

- 28 724,00 zł budowa kanalizacji Skrobotowo- Karnice

- 47,04 zł przebudowa stadionu w Cerkwicy

Przewodniczący Rady Gminy Karnice

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 08-10-2015 07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2015 07:18