herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 2015-10-08 07:23
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2015-10-08 07:22
Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2015-10-08 07:20
Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy. 2015-10-08 07:19
Uchwała Nr XI/87/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Cerkwicy. 2015-10-08 07:19
Uchwała Nr XI/86/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2015 rok. 2015-10-08 07:18
Uchwała Nr XI/85/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2015- 2027. 2015-10-08 07:50
Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Gminy Karnice z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 2015-10-08 07:17