herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn

Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Karnice
z dnia
3 sierpnia 2017 roku

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn

 

Na podstawie § 7 ust.7  Statutu Sołectwa Węgorzyn stanowiącego załącznik Uchwały Nr XVIII/159/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 30 stycznia 2008 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją Pani Marii Kusarek z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Węgorzyn zwołuję na dzień 10 sierpnia 2017 r. na godz. 19.00 zebranie wiejskie, na którym przeprowadzone będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 04-08-2017 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 04-08-2017 07:34