herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2017r. roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2018-12-03 07:20
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-12-10 08:08
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2018-12-10 07:40
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:08
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice nalata 2017-2027 2018-12-10 07:39
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:08
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2018-12-10 07:39
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:07
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:07
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2018 rok 2018-12-10 08:07
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2018-2027 2018-12-10 08:06
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:06
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:06
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-10-30 09:12
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen Berlingo 2018-12-10 08:05
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-10-24 07:12
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Citroen Berlingo 2017-10-17 07:27
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie 2017-10-04 08:18
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2017-10-17 07:27
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2018-12-10 08:05
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice 2017-09-29 07:11
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego Citroen Berlingo 2017-09-22 07:53
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu gminnego Volkswagen Transporter TS 2.0 TDI 2018-12-10 08:05
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 r. 2017-09-26 07:10
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-08-22 07:32
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-12-10 08:04
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. 2018-12-10 08:04
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2017 roku 2017-08-16 09:04
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 8.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-08-10 07:08
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 04.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice 2017-08-08 07:16
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn 2017-08-04 07:34
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2017-08-08 07:22
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2017-08-08 07:21
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27.07.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-07-27 13:05
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-12-10 08:04
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2017-08-08 07:21
Zarządzenie Nr 49 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy. 2017-07-03 11:49
Zarządzenie Nr 48 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Karnice do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy 2017-06-30 07:21
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO 2017-06-28 14:57
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu?, które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2017 r. w drodze zlecenia. 2017-06-12 13:40
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 02.06.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-06-07 07:06
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31.05.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-06-01 07:11
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31.05.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-06-01 07:10
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2017-06-01 07:10
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dreżewo 2017-05-26 09:47
Zarządzenie Nr 39 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2017-07-26 08:43
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-05-15 07:06
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-05-08 07:07
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2017-04-26 08:07
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. 2017-04-28 10:37
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy karnice oraz regulaminu jej działania 2017-04-28 10:37
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Skrobotowie 2017-04-28 10:37
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań Karty Dużej Rodziny 2017-04-28 10:36
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekuna 2017-04-28 10:36
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:36
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:35
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:35
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wspierania rodziny 2017-04-28 10:35
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:34
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:34
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2017-04-28 10:34
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2017-04-28 10:33
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2017-04-28 10:33
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdan finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2016 2017-04-28 10:33
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 rok 2017-04-28 10:32
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018 do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice 2017-04-03 14:29
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok 2017-04-28 10:32
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok 2017-04-28 10:32
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminny Karnice z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice 2017-03-06 07:10
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r. 2017-03-01 08:57
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadan z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia 2017-04-28 10:31
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo 2017-02-03 13:52
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2017 rok 2017-04-28 10:31
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy KArnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną 2017-02-20 07:13
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Konarzewo 2017-01-31 10:07
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2017-04-28 10:31
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarengo do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2017-04-28 10:31
Zarządzenie Nr 7 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2017 r. w drodze zlecenia 2017-01-26 11:24
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2017-01-19 07:06
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2017-01-19 07:06
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących właśność Gminy Karnice 2017-01-11 07:15
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2017 roku 2017-02-16 12:37
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-01-11 07:14
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-01-11 07:15