herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 04.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice


Zarządzenie nr 56/2017

Wójta Gminy Karnice

z dnia 04.08.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art.18 ust.8 i art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 tj.) w związku z Uchwałą Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie na terenie Gminy Karnice kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Szczegółowe zasady i zakres kontroli określone zostały w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola prowadzona będzie, przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zespół przeprowadzający kontrolę wyłania ze swojego składu przewodniczącego.

§ 4. Z Każdej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje z faktycznych ustaleń,

Według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 08-08-2017 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2017 07:16