herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice


ZARZĄDZENIE NR 65/2017

WÓJTA GMINY KARNICE

z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 90 pkt. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 576) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek na terenie Gminy Karnice w oparciu o „Plan dystrybucji stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice.” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam na gminne punkty dystrybucji jodu:

a) punkt Nr 1 - Gimnazjum Publiczne w Karnicach, ul. Szkolna 13

b) punkt Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Cerkwicy, ul. Szkolna 7

§ 3. Za organizację zabezpieczająca pracę punktów dystrybucji jodu, odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2.

§ 4. Za koordynację dotyczącą planowania oraz przebiegu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Karnice , oraz bieżącą aktualizację danych dotyczących liczby ludności Gminy z podziałem na grupy ryzyka oraz punktów wydawania tabletek jodowych i ich przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Gryficach , wyznaczam odpowiedzialnym pracownika ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Karnice.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Karnice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 29-09-2017 07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2017 07:11