herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr XXVIII/253/2017
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 421 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2017 r., poz. 15 i 1089)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Gminy Karnice z 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3165) wprowadza się następujące zmiany:

1) w opisie granic okręgu wyborczego nr 13 po wyrazach „11 Marca nr 20” dodaje się wyraz : „Pocztowa, Klonowa”

§ 2.  Na ustalenia rady w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze wyborcom,
w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk


Uzasadnienie

Zmiana w uchwale polega na wprowadzeniu do granic okręgu nr 13 dwóch ulic: Pocztowej
i Klonowej w miejscowości Karnice. Są to ulice, na których zameldowali się nowi mieszkańcy (wyborcy). Ilość mieszkańców nie ma wpływu na podział mandatów wyliczonych na podstawie przedstawicielstwa. Powyższe zmiany pozwolą także na prawidłowe prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

Id: E46FD34A-6631-4334-97A6-4C9F3C7E286C. Podpisany

Strona

Id: E46FD34A-6631-4334-97A6-4C9F3C7E286C. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 07-12-2017 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 09:38