herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2014-2018. 2017-12-07 09:39
Uchwała Nr XXVIII/254/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice 2017-12-07 09:38
Uchwała Nr XXVIII/253/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podziału Gminy Karnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2017-12-07 09:38
Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Karnice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2017-12-07 09:37
Uchwała Nr XXVIII/251/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 2017-12-07 09:37
Uchwała Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2017-12-07 09:35
Uchwała Nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 2017-12-07 09:35
Uchwała Nr XXVIII/248/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 2017-12-07 09:34
Uchwała Nr XXVIII/247/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-12-07 09:33
Uchwała Nr XXVIII/246/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-07 09:33