herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/281/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Karnice na lata 2017-2023 2018-03-07 14:46
Uchwała Nr XXXI/280/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działek o nr 7/18 oraz 7/2 2018-03-07 14:45
Uchwała Nr XXXI/279/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice 2018-03-07 14:45
Uchwała Nr XXXI/278/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 2018-03-07 14:44
Uchwała Nr XXXI/277/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-03-07 14:44
Uchwała Nr XXXI/276/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-03-07 14:43
Uchwała Nr XXXI/275/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-03-07 14:43
Uchwała Nr XXXI/274/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2018-03-07 14:43
Uchwała Nr XXXI/273/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-03-07 14:43
Uchwała Nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-03-07 14:42
Uchwała Nr XXXI/271/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-03-07 14:41
Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karnice nieruchomości 2018-03-07 14:40
Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Karnice 2018-03-07 14:39
Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2018 roku?. 2018-03-07 14:39
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu Gminy 2018-03-07 14:38
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2018- 2027 2018-03-07 14:56
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-07 14:15