herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Karnice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.


Uchwała Nr XXXII/293/2018
Rady Gminy Karnice

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy Karnice

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Rady Gminy Karnice przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Karnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

0x08 graphic

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Przeździęk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 05-04-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2018 14:52