Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cerkwicy 2019-06-24 12:05
Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2019-06-19 08:08
Zarządzenie nr 33/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Karnicach. 2019-06-12 12:14
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-06-05 11:07
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Karnice 2019-05-31 13:38
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2019 r. 2019-05-29 07:26
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2019-05-21 07:12
Zarządzenie Nr 24A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Karnice 2019-05-29 09:52
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2019 r. 2019-05-29 07:25
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice 2019-05-21 07:11
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-23 09:09
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2019-05-29 07:24
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 roku 2019-04-15 12:52
Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2018 2019-04-24 07:24
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania Faktur VAT 2019-04-01 14:26
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania zaświadczeń podatkowych 2019-04-01 14:28
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2019-04-01 14:28
Zarządzenie Nr 15A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Karnice 2019-05-29 07:28
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2019 r. 2019-04-24 07:25
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2018 rok 2019-04-24 07:33
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2019 r. 2019-04-24 07:24
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Karnice 2019-02-13 11:49
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2019 r. 2019-04-24 07:21
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2019 r. 2019-04-24 07:22
Zarządzenie Nr 10A/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2019/2020. 2019-02-28 09:06
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2019 r. 2019-02-22 13:34
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gmnie Karnice na rok 2019 2019-01-29 09:18
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 stycznia 2019 r.w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Karnice, w Karnicach, Cerkwicy i Skrobotowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 12:20
Zarządzenie Nr 6/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice 2019-01-21 07:59
Zarządzenie Nr 5/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Karnice 2019-01-21 07:59
Zarządzenie Nr 4/2019 WÓjta Gminy Karnice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2019-01-21 07:58
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Karnice 2019-01-10 07:11
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2019 r. w drodze zlecenia 2019-01-09 07:07
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Karnice z dnia 02.01.2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" 2019-01-08 08:53