herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?.

 

Karnice, dnia 30.01.2019 r.

 

DŚ.6733.7.2017.2019.RB

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia działającej z pełnomocnictwa Inwestora tj. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica”.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice, pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 1500) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 30-01-2019 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 30-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 30-01-2019 11:36