Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-31 12:33
Obwieszczenie Ministra Rozwoju o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Baltic Pipe) 2019-12-20 13:19
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-11 10:58
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-02 12:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 569/31, 569/32, 569/33 obręb Dreżewo?. 2019-11-27 09:44
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-21 10:53
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie pozwoleń wodnoprawnych 2019-11-20 13:08
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2019-11-14 14:48
Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Bażant Trzebiatów 2019-10-30 14:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak: DŚ.6733.2.2019.GS z dnia 10 października 2019 r. 2019-10-10 14:56
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na dz. o nr 28/24 obr. Dreżewo. 2019-10-04 12:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-09-25 08:59
Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Dąb Rogowo 2019-09-24 11:22
Obwieszczenie w sprawie planu polowań - Koło Łowieckie Dzik w Gryficach 2019-09-19 14:02
Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 11 września 2019 r. w związku z zakończenie postępowania prowadzonej procedury ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-09-11 13:22
Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. nr 16 obręb Cerkwica, gmina Karnice nr projektu: GRF1301C. 2019-09-09 14:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-08-21 09:20
Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 17 lipca 2019 r. w związku z wydanym postanowieniem do prowadzonej procedury ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-07-17 08:07
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 01 lipca 2019 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzenia wodnego 2019-07-08 12:49
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 01 lipca 2019 r., zawiadamiająca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. 2019-07-08 12:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300"" 2019-07-08 12:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia Baltic Pipe 2019-07-05 11:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów" 2019-06-12 13:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku od 13+100 do km+14+300" 2019-06-10 11:31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowiści prawnej, ktorym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2019-05-31 08:38
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Karnice-południe?. 2019-05-23 07:41
Obwieszczenie znak: GP.6730.13.2019.GS z dnia 11 kwietnia 2019 r. w związku z prowadzoną procedurą ustalenia warunków zabudowy na dz. 28/24 obręb Dreżewo. 2019-04-11 14:52
Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (Baltic Pipe) 2019-04-11 09:10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2019-04-04 11:27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego 2019-03-28 09:03
Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi woj. 103 pod projektowanym zjazdem na drogę do farmy wiatrowej dz. nr 34 obręb Czaplin Wielki 2019-03-28 09:03
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.ZUZ.1.421.6.2019.JA z dnia 12 marca 2019 r. 2019-03-14 13:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa 2019-03-08 08:53
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica. 2019-03-06 13:56
Obwieszczenie o możliwości zapozania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji 2019-03-04 09:46
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego(Baltic Pipe) stanowiacego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i królestwa Danii 2019-02-25 14:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa. 2019-02-13 14:15
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-31 07:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica?. 2019-01-30 11:36
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Konarzewo? w gminie Karnice obejmujący tereny 1MN/U, 2MP i 5MP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-01-17 08:27
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów 2019-01-14 09:35
Obwieszczenie Burmistrza Trzebiatowa dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów 2019-01-14 09:23
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Sosnowej i Akacjowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych 287 i 286/1 obręb Karnice. 2019-01-09 14:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, znak: GP.6730.19.2018.2019.GS dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na działce nr 26/18 w obrębie Konarzewo, gmina Karnice. 2019-01-08 11:35