herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica.

 

Karnice, dnia 06.03.2019 r.

 

.6733.7.2017.2019.RB

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Karnice

o odmowie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1945 ze zm.),

 

zawiadamiam, że

w dniu 6 marca 2019 roku na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia działającej z pełnomocnictwa Inwestora tj. P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa - wydana została decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: DŚ.6733.7.2017.2019.RB dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowana na działce nr 16, obręb Cerkwica.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice pokój nr 8 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00).

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 06-03-2019 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 06-03-2019 13:56