herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie zmian w budżecie miny w 2004 r. 2004-10-26 09:12
Zarządzenie Nr 18/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2004-08-20 12:44
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2004-08-20 12:43
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt 2004-08-16 12:13
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 r. 2004-07-27 10:06
Zarządzenie Nr 15 w swprawie zmian w budżecie Gminy w 2004 roku 2004-07-14 12:32
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2004-06-30 11:46
Zarządzenie Nr 13/2004 2004-06-21 15:42
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w 2004-06-16 11:30
Zarządzenie Nr 9 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2004-05-17 11:23
Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2004-05-17 10:34
Zarządzenie Nr 10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2004-05-17 10:34
zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną 2004-04-23 10:36
Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 2004-04-23 10:35
Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2004-04-23 10:35
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie zmian w budżecie gGiny w 2004 roku 2004-04-23 10:34
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2003 2004-04-23 10:34
Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie ustalenia stawek opłat i trybu ich pobierania za korzystanie z hali sportowej 2004-04-23 10:33
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2004-04-23 10:33
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie powołania biegłych 2004-04-23 10:32