herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach. 2006-07-26 08:56
Uchwała Nr XXXIV/249/2006 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Karnice 2006-07-25 09:18
Uchwała Nr XXXIV/245/2006 w sprawie przejęcia nieruchomości 2006-07-25 09:17
Uchwała Nr XXXIV/244/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach 2006-07-24 14:57
Uchwała Nr XXXIV/248/2006 w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Karnice 2006-07-24 13:02
Uchwała Nr XXXIV/242/2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Drozdowo" w gminie Karnice 2006-07-24 12:58
Uchwała Nr XXXIV/247/2006 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2006-07-24 12:55
Uchwała Nr XXXIV/246/2006 w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Gminy Karnice 2006-07-24 12:50