herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XXXIV/243/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz-Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach.


Uchwała Nr XXXIV/243/2006

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 15 lipca 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowej Niedysz - Zapole, kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgorzyn i kontynuacji uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej osiedla budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Miodowej w Karnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości łącznej 100.000,00 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Karnicach do zawarcia umowy, o której mowa w §1.

§ 3. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych w latach 2007-2009

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-07-2006 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-07-2006 08:56