herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Kaliszan - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:22:12
Jan Kolanek - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:21:56
Jerzy Kosiorowski - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:21:39
Jan Lewicki - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:21:17
Dariusz Mikulski - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:20:57
Henryk Mruk - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:20:30
Bogdan Olejniczak - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:20:14
Władysław Pastuszek - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:19:56
Wiesława Saran - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:19:37
Stanisław Wolski - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:19:21
Tadeusz Woźniak - Radny Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:19:04
Lech Puzdrowski - Wójt Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:18:19
Sylwia Jankowska - Sekretarz Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:17:59
Maria Błażkowska - Skarbnik Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:17:43
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje Marek Brej 2017-05-30 07:13:26
Rada Gminy Marek Brej 2017-05-30 07:13:13
Władze samorządowe Marek Brej 2017-05-30 07:13:02
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok Marek Brej 2017-05-30 07:12:10
Obwieszczenie dla zainteresowanych w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?adaptacja fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice?. Radosław Borowy 2017-05-29 13:28:02
Obwieszczenie dla zainteresowanych w sprawie wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?adaptacja fermy bydła mlecznego o obsadzie 600 DJP w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 460 DJP, zlokalizowanej na dz. nr 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice?. Radosław Borowy 2017-05-29 13:27:22
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej połozonej w Cerkwicy Joanna Strojek 2017-05-29 10:32:24
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Karnicach Joanna Strojek 2017-05-29 10:30:07
Zarządzenie Nr 39 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-05-26 09:49:39
Zarządzenie Nr 39 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-05-26 09:49:00
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dreżewo Sylwia Jankowska 2017-05-26 09:47:06
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice za rok 2016 Marek Brej 2017-05-23 09:30:04
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dreżewie Sylwia Jankowska 2017-05-22 09:36:28
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dreżewie Sylwia Jankowska 2017-05-22 09:35:30
Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Dreżewo Sylwia Jankowska 2017-05-22 09:34:18
Interpretacja Nr 4 Marek Brej 2017-05-19 07:54:43
Interpretacja Nr 3 Marek Brej 2017-05-19 07:54:16
Interpretacja Nr 3 Marek Brej 2017-05-19 07:53:55
Interpretacja Nr 1 Marek Brej 2017-05-19 07:53:20
Interpertacja Nr 2 Marek Brej 2017-05-19 07:53:00
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-05-18 08:29:38
Przebudowa dróg - ulica Bukowa, Akacjowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2017-05-18 08:29:36
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego Marek Brej 2017-05-17 10:13:07
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia Dowodu Osobistego Marek Brej 2017-05-17 10:12:11
Wydanie dowodu osobistego Marek Brej 2017-05-17 10:08:25
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 3) Radosław Borowy 2017-05-17 09:04:47