herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA Marek Brej 2017-01-24 07:57:28
Rok 2017 Marek Brej 2017-01-24 07:56:58
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Marek Brej 2017-01-20 12:39:44
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-20 12:20:24
Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-20 12:20:00
wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2017-01-19 14:29:03
2017 rok Joanna Strojek 2017-01-19 14:27:09
2017 rok Joanna Strojek 2017-01-19 14:26:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-19 11:19:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołańcz Pomorska wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do tej sieci na działkach nr 307/5, 307/27, 298, 297/29, 297/4, 297/9 obręb Gołańcz Pomorska?. Radosław Borowy 2017-01-19 11:19:12
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice Marek Brej 2017-01-19 07:06:35
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice Marek Brej 2017-01-19 07:06:17
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:22:49
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. Radosław Borowy 2017-01-17 13:22:15
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:21:42
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:21:38
Plan postępowań w sprawie udzielenia zamówień 2017 r. - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-17 13:20:39
Rok 2017 Sylwia Jankowska 2017-01-17 13:17:39
USUWANIE AZBESTU 2017 Sylwia Jankowska 2017-01-13 13:03:12
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 12:57:38
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:49:13
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:48:04
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:46:01
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Karnice w 2017 roku Sylwia Jankowska 2017-01-13 10:45:22
USUWANIE AZBESTU 2017 Marek Brej 2017-01-12 18:53:39
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:41
2017 rok Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:20
2017 rok Radosław Borowy 2017-01-11 12:52:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:51:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:51:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63/40 PE w ul. Szkolnej, Grabowej i Klonowej w m. Karnice, gm. Karnice, w działkach o numerach geodezyjnych: 146/19, 93/9, 140 i 97/14, obręb Karnice - dokument usunięty Radosław Borowy 2017-01-11 12:50:49
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:15:37
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących właśność Gminy Karnice Marek Brej 2017-01-11 07:15:01
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:14:43
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenia, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Marek Brej 2017-01-11 07:14:24
Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karnice na lata 2017- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:12:33
Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2017 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:06:25
Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:05:43
Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2016- 2027. Mirosława Stankiewicz 2017-01-09 12:03:42