herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:10:16
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:59
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:48
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:36
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:18
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:09:00
Przebudowa drogi - ulica Bukowa w miejscowości Karnice Radosław Borowy 2016-11-10 10:08:25
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. ?Ciećmierz?. Grzegorz Smal 2016-11-09 08:00:17
Wykaz nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Justyna Waliszka 2016-11-09 08:00:03
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. ?Ciećmierz?. Grzegorz Smal 2016-11-09 07:50:18
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Ciećmierz Sylwia Jankowska 2016-11-08 13:41:13
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2016-11-08 12:59:49
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ciećmierzu Sylwia Jankowska 2016-11-08 12:57:41
Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Karnice z dnia 10 czerwca 2016 r. Mirosława Stankiewicz 2016-11-08 12:17:22
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:46:17
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:45:28
Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach Sylwia Jankowska 2016-11-07 10:43:21
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Karnice za 2015 rok Marek Brej 2016-11-07 08:18:05
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Karnice za 2015 rok Marek Brej 2016-11-07 08:17:35
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-04 10:34:57
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Karnice Radosław Borowy 2016-11-04 10:34:55
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-04 08:44:45
Petycje Sylwia Jankowska 2016-11-04 08:38:25
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trzeszynie Sylwia Jankowska 2016-11-04 07:28:22
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trzeszynie Sylwia Jankowska 2016-11-04 07:27:32
Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:17:59
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:17:09
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Modlimowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:15:59
Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2016 rok Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:14:39
Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pogorzelica, obręb Konarzewo, gmina Karnice Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:13:30
Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Karnice na lata 2016 ? 2025 Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:09:44
Uchwała Nr XX/154/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie ?Czaplice? Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:08:02
Uchwała Nr XX/153/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:05:09
Sesja Nr XX Mirosława Stankiewicz 2016-11-03 13:04:31
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis Sylwia Jankowska 2016-11-03 10:52:26
Sylwia Jankowska 2016-11-03 10:49:33
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2016-11-03 07:21:48
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marek Brej 2016-11-03 07:18:31
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Marek Brej 2016-11-03 07:14:52
2016 - dokument usunięty Marek Brej 2016-11-03 07:13:22