herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sylwia Jankowska 2017-08-10 13:46:39
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 8.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-08-10 07:08:46
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 8.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-08-10 07:08:21
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 8.08.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-08-09 07:10:52
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-08-08 09:26:12
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-08-08 09:26:06
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-08-08 07:22:49
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-08-08 07:21:50
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2017 r. Marek Brej 2017-08-08 07:21:32
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Marek Brej 2017-08-08 07:19:12
Zarządzenie nr 56/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 04.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice Marek Brej 2017-08-08 07:16:27
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Karnice, realizowany w oparciu o komunikację regularną ? na podstawie biletów miesięcznych na rok szkolny 2017/2018. Radosław Borowy 2017-08-07 12:18:10
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:33:11
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:33:09
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:57
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:50
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:38
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:32
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:16
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:32:06
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 5) Radosław Borowy 2017-08-04 13:31:28
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn Marek Brej 2017-08-04 07:34:34
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Węgorzyn Marek Brej 2017-08-04 07:32:44
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Marek Brej 2017-08-04 07:29:59
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Radosław Borowy 2017-08-03 14:45:48
Ogłoszenie o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Węgorzynie Radosław Borowy 2017-08-03 14:45:40
II publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie Joanna Strojek 2017-07-31 09:23:33
Wniosek na rok 2017 Marek Brej 2017-07-28 12:05:40
Wniosek na rok 2017 Marek Brej 2017-07-28 11:40:25
Budowa budynku zaplecza dla stadionu sportowego w miejscowości Cerkwica (przetarg 4) Radosław Borowy 2017-07-28 08:47:43
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-28 08:22:51
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 27.07.2017r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2017-07-27 13:05:43
Zarządzenie Nr 39 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-07-26 08:43:40
Zarządzenie Nr 39 /2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2017-07-26 08:43:15
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-25 13:57:18
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-25 13:56:02
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-24 11:34:48
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-24 11:33:32
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-24 11:33:30
Wykonanie otworu hydrogeologicznego - studni awaryjnej nr 3 w m. Węgorzyn, gm. Karnice Radosław Borowy 2017-07-24 11:33:23