herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6 Radosław Borowy 2018-02-20 14:12:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie o oddziały przedszkolne i pomieszczenia klasowe wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i terapeutyczno-medycznym na działce nr 32 w obrębie Trzebiatów-6 Radosław Borowy 2018-02-20 14:12:13
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomośći zabudowanej położonej w Skrobotowie Joanna Strojek 2018-02-15 10:47:24
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach zaprasza do złożenia ofert w zakresie świadczenia usług psychologa Marek Brej 2018-02-12 07:36:08
Marek Brej 2018-02-12 07:35:48
2018 Rok Marek Brej 2018-02-12 07:35:29
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-02-09 11:24:27
Sylwia Jankowska 2018-02-05 10:33:48
Marek Brej 2018-02-05 08:28:21
Zarządzenie Nr 7 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2018 r. Sylwia Jankowska 2018-01-31 10:18:22
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY 11 MARCA NA NAZWĘ NADMORSKA W MIEJSCOWOŚCI KARNICE Marek Brej 2018-01-30 07:26:38
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY 11 MARCA NA NAZWĘ NADMORSKA W MIEJSCOWOŚCI KARNICE Marek Brej 2018-01-30 07:25:55
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:04:04
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:02:37
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 15:01:42
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:59:03
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:56:15
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy o dobudowie poddasza użytkowego na cele mieszkalne na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:54:48
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:52:00
Obwieszczenie w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 9/71 obręb Lędzin Grzegorz Smal 2018-01-29 14:51:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2018-01-29 14:12:36
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Radosław Borowy 2018-01-29 14:12:20
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Marek Brej 2018-01-24 09:08:38
Oświadczenie - osoby prawne Marek Brej 2018-01-24 09:08:18
Wniosek na rok 2018 Marek Brej 2018-01-24 09:06:10
INFORMACJA Marek Brej 2018-01-24 09:04:50
Rok 2018 Marek Brej 2018-01-24 09:03:23
Marek Brej 2018-01-24 08:21:10
Uchwała Nr VIII.63.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Karnice Marek Brej 2018-01-24 07:09:59
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Marek Brej 2018-01-24 07:09:23
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-23 08:02:02
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-23 08:01:54
Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica Radosław Borowy 2018-01-22 14:35:14
Małgorzata Rudź 2018-01-22 11:32:06
Marek Brej 2018-01-22 09:34:06
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Marek Brej 2018-01-19 12:38:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Marek Brej 2018-01-19 12:37:58
Plan postępowań na 2018 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:30:42
2017 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:28:05
2018 r. Radosław Borowy 2018-01-18 13:27:42