Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ciećmierz I) o łącznej mocy do 4 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 222 obręb Ciećmierz, gm. Karnice.

 

Karnice, dnia 19 września 2023 roku

 

DŚ.6220.3.2023.RB

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Ciećmierz I) o łącznej mocy do 4 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 222 obręb Ciećmierz, gm. Karnice.

 

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 14.00, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie informuję, że:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem znak: WST-K.4220.266.2023.MGN z dnia 01.09.2023 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach pismem znak: SZ.ZZŚ.1.4901.118.2023.AŚ z dnia 28.08.2023 r. wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach opinią sanitarną znak: ZNS.9022.2.1.33.2023 z dnia 23.08.2023 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Karnice. Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Dzień publicznego obwieszczenia: 19.09.2023 r.

 

Wójt Gminy Karnice

 

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Borowy 19-09-2023 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Radosław Borowy 19-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Radosław Borowy 19-09-2023 14:16