Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Odpady komunalne - KATALOG -
dokument PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 2024-04-23 10:12
dokument UCHWAŁA NR LX/515/2024 RADY GMINY KARNICE z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Karnice 2024-02-22 08:00
katalog PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KARNICE W 2024 ROKU - KATALOG -
dokument Nabór wniosków w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE" 2023-12-04 08:04
katalog UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU - KATALOG -
dokument ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2023-08-24 07:07
katalog Plany Polowań Zbiorowych w sezonie 2023/2024 - KATALOG -
dokument Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 2023-06-06 07:41
dokument DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2023 2023-03-29 07:11
dokument Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 2023-01-31 07:55
dokument HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2023 2023-01-03 07:51
katalog Plany Polowań Zbiorowych w sezonie 2022/2023 - KATALOG -
katalog HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2022 - KATALOG -
dokument Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie w 2022 r. 2022-04-22 07:03
dokument INFORMACJA WS. ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R 2022-05-18 09:28
dokument USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2022 2022-01-20 08:19
katalog ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - KATALOG -
dokument OŚWIADCZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) 2022-04-11 07:32
dokument Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-16 07:04
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 - KATALOG -
katalog CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - FORMULARZE - KATALOG -
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice - KATALOG -
katalog Osiągnięte poziomy recyklingu - KATALOG -
katalog Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 22 stycznia 2021 r. - KATALOG -
katalog HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2021 - KATALOG -
dokument WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI 2021-03-04 08:30
dokument Zawiadomienie o wyłożeniu projektow planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych 2021-02-23 07:15
katalog Zezwolenie na wycinkę drzew - KATALOG -
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Karnice z dnia 17.12.2020 r. o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-18 06:53
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Karnice z dnia 17.12.2020 r. o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-12-18 06:52
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 - KATALOG -
dokument KOREKTA TERMINU SZCZEPIENIA PSÓW 2020-05-07 10:46
dokument Harmonogram szczepień psów 2020-05-04 12:40
dokument OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH 2020-03-02 08:47
katalog HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020 - KATALOG -
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-01-03 08:59
dokument Informacja o zmianie rachunku do wpłat za odpady komunalne od 1.01.2020r. 2019-12-12 08:31
dokument ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z DNIEM 1.07.2019r 2019-06-24 09:10
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 - obowiązuje od 1 lipca 2019 2019-07-01 15:01
katalog HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019 - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 - KATALOG -
katalog Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - KATALOG -
katalog Gospodarka odpadami - Informacje - KATALOG -
dokument Nieczystości ciekłe 2021-06-28 11:26
katalog REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - KATALOG -
dokument ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK 2016-12-28 13:01
katalog Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska - KATALOG -
katalog PROGRAM USUWANIA AZBESTU - KATALOG -
katalog Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice - KATALOG -
katalog Uchwały - KATALOG -
katalog Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013 - KATALOG -
dokument ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W NOWYM STANIE PRAWNYM 2015-10-15 12:43
dokument Deklaracja 2021 - sam formularz wraz z załącznikiem PDF 2021-01-28 10:56
dokument PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH WKŁ NR 225 DĄB W ROGOWIE W SEZONIE ŁOWIECKIM 2020-2021 2020-09-29 12:30
katalog Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -
dokument ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KARNICE OD STYCZNIA 2015 ROKU 2014-12-18 09:16
dokument KONKURS - ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO 2014-05-30 10:27
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-05-05 10:58
dokument Podsumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice p.n. PLAN CERKWICA przyjętego uchwałą Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 03 grudnia 2013 roku w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2013-12-12 12:15
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-11 07:55
dokument Karta 2 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:11
dokument Karta 1 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:10
dokument PODSUMOWANIE PROCEDURY I UZASADNIENIE PRZYJĘCIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZGODNIE UCHWAŁĄ NR XXIII/259/2013 RADY GMINY KARNICE Z DNIA 29 CZERWCA 2013 ROKU. 2013-07-04 14:43
dokument REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARNICE 2013-07-01 12:55
dokument Informacja o współfinansowaniu inwestycji - zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb. 2011-12-13 07:10