Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Gminy Karnice


|--- Dane

Organa


|--- Wójt Gminy

|--- Sekretarz Gminy

|--- Skarbnik Gminy

|--- Referaty

|--- Rada

|--- Komisje

|--- Zadania i kompetencje

      |--- Zadania i kompetencje Wójta Gminy

      |--- Zadania i kompetencje Rady Gminy

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Informacje z analizy oświadczeń majatkowych

      |--- Wprowadzenie, wzory dokumentów

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

            |--- Oświadczenia na koniec pełnienia funkcji kierowniczych

            |--- Oświadczenia na początek pełnienia funkcji kierowniczych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- Władze samorządowe

            |--- Radni

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji - 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |--- Władze samorządowe

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |--- Władze samorządowe

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

            |--- Władze samorządowe

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oswiadczenia majątkowe na początek kadencji - 2014 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

            |--- Rada Gminy

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

            |--- Rada Gminy

                  |--- Wiesław Szydlik - Radny Gminy

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2010 rok

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

            |--- Oświadczenia majatkowe za 2010 rok - początek kadencji

                  |--- Władze samorządowe

                  |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

            |--- Oświadczenia na koniec kadencji

                  |--- Władze samorządowe

                  |--- Rada Gminy

            |--- Władze samorządowe

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2008 rok

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i osoby wydające decyzje

            |--- Rada Gminy

            |--- Władze samorządowe

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2007 rok

            |--- Rada Gminy

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Władze Samorządowe

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2006 rok

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2005 rok

            |--- Oświadczenia na początek kadencji

                  |--- Władze samorządowe

                  |--- Rada Gminy

            |--- Oświadczenia na koniec kadencji

                  |--- Władze Samorządowe

                  |--- Rada Gminy

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2004 rok

            |--- Rada Gminy

            |--- Władze Samorządowe

            |--- Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2003 r.

            |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Władze samorządowe

            |--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia Majątkowe za 2002 r.

Prawo lokalne


|--- Budżet

      |--- Informacja z wykonania budżetu

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

            |--- 2010 rok

      |--- Dług Publiczny

      |--- Budżet Gminy na 2021 Rok

            |--- Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

            |--- Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karnice za 2021 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2020 Rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2019 Rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2018 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2017 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet gminy na 2016 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2015 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2014 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2013 rok

            |--- SPRAWOZDANIA

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2012 rok

            |--- Uchwała budżetowa

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2011 rok

            |--- Sprawozdania

            |--- Uchwała budżetowa

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2010 rok

            |--- Sprawozadania

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy Na 2009 rok

            |--- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Budżet Gminy na 2008 rok

            |--- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

      |--- Budżet Gminy na 2007 rok

      |--- Budżet Gminy na 2006 rok

      |--- Budżet Gminy na 2004 rok

|--- Interpretacje

|--- Plany

      |--- Protokoły z dyskusji publicznej

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Karnice

      |--- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karnice - projekt

      |--- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice

|--- Podatki i opłaty

      |--- SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

      |--- Podatki - Uchwały

            |--- 2021 ROK

            |--- 2020 ROK

            |--- 2019 ROK

                  |--- Opłata miejscowa

            |--- 2018 Rok

                  |--- Podatek od nieruchomości - obowiązują stawki z roku 2017

                  |--- Podatek leśny

                  |--- Podatek rolny

            |--- 2017 Rok

            |--- 2016 Rok

            |--- 2015 Rok

            |--- 2014 Rok

            |--- 2013 Rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

            |--- 2010 rok

            |--- 2009 rok

            |--- 2008 rok

            |--- 2007 rok

            |--- 2006 rok

            |--- 2005 rok

                  |--- podatek od nieruchomości

                  |--- podatek rolny

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek od posiadania psów

            |--- 2004r.

                  |--- podatek od posiadania psów

                  |--- podatek rolny

                  |--- podatek od środków transportowych

                  |--- podatek od nieruchomości

            |--- 2003 rok

      |--- Czynsze

      |--- Wzory deklaracji podatkowych

            |--- Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych, co do których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

            |--- Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2017 roku

            |--- Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2016 roku

            |--- Nowe wzory deklaracji podatkowych - od 2012 roku

            |--- Wzory deklaracji podatkowych obowiązujące do końca 2011 roku

            |--- Wzory deklaracji obowiązujące do końca 2005 roku

      |--- Opłaty

            |--- 2011 rok

            |--- 2010 rok

            |--- 2009 rok

            |--- 2008 rok

            |--- 2007 rok

            |--- 2006 rok

            |--- opłata prolongacyjna

            |--- opłata administracyjna

            |--- 2005r.

                  |--- opłata targowa

            |--- 2004 rok

                  |--- opłata targowa

            |--- Opłaty adiacenckie

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

|--- Raport o stanie Gminy Karnice

      |--- Raport za rok 2020

      |--- Raport za 2019 rok

      |--- Raport za 2018 rok

|--- Protokoły z Sesji Rady Gminy

|--- Regulamin

|--- Statut

|--- Strategia rozwoju

|--- Studium

      |--- Projekty studium

            |--- Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice - wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 21.05.2021 r. do 11.06.2021 r

            |--- Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice - aktualny (ponowne wyłożenie)

            |--- Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla miejscowości Karnice

|--- System Informacji Przestrzennej

|--- Zarządzenia

      |--- rok 2021

      |--- rok 2020

      |--- rok 2019

      |--- rok 2018

      |--- rok 2017

      |--- rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2014

      |--- rok 2013

      |--- rok 2012

      |--- rok 2011

      |--- rok 2010

      |--- rok 2009

      |--- rok 2008

      |--- rok 2007

      |--- rok 2006

      |--- rok 2005

      |--- rok 2004

|--- Uchwały

      |--- Kadencja VIII

            |--- Uchwały 2018 rok

                  |--- Sesja Nr III

                  |--- Sesja Nr II

                  |--- Sesja Nr I

      |--- Kadencja VII

            |--- Uchwały 2018 rok

                  |--- Sesja Nr XXXVII

                  |--- Sesja Nr XXXVI

                  |--- Sesja Nr XXXV

                  |--- Sesja Nr XXXIV

                  |--- Sesja Nr XXXIII

                  |--- Sesja nr XXXII

                  |--- Sesja Nr XXXI

            |--- Uchwały 2017 rok

                  |--- Sesja Nr XXX

                  |--- Sesja Nr XXIX

                  |--- Sesja Nr XXVIII

                  |--- Sesja Nr XXVII

                  |--- Sesja Nr XXVI

                  |--- Sesja Nr XXV

                  |--- Sesja Nr XXIV

                  |--- Sesja Nr XXIII

            |--- Uchwały 2016 rok

                  |--- Sesja Nr XXII

                  |--- Sesja Nr XXI

                  |--- Sesja Nr XX

                  |--- Sesja Nr XIX

                  |--- Sesja Nr XVIII

                  |--- Sesja Nr XVII

                  |--- Sesja Nr XVI

                  |--- Sesja Nr XV

            |--- Uchwały 2015 rok

                  |--- Sesja Nr XIV

                  |--- Sesja Nr XIII

                  |--- Sesja Nr XII

                  |--- Sesja Nr XI

                  |--- Sesja Nr X

                  |--- Sesja Nr IX

                  |--- Sesja VIII

                  |--- Sesja Nr VII

                  |--- Sesja Nr VI

                  |--- Sesja Nr V

            |--- Uchwały 2014 rok

                  |--- Sesja Nr IV

                  |--- Sesja Nr III

                  |--- Sesja Nr II

                  |--- Sesja Nr I

      |--- Kadencja VI

            |--- Uchwały 2014 rok

                  |--- Sesja Nr XXXV

                  |--- Sesja XXXIV

                  |--- Sesja Nr XXXIII

                  |--- Sesja Nr XXXII

                  |--- Sesja Nr XXXI

                  |--- Sesja Nr XXX

                  |--- Sesja Nr XXIX

            |--- Uchwały 2013 rok

                  |--- Sesja Nr XXVIII

                  |--- Sesja Nr XXVII

                  |--- Sesja Nr XXVI

                  |--- Sesja Nr XXV

                  |--- Sesja Nr XXIV

                  |--- Sesja Nr XXIII

                  |--- Sesja Nr XXII

                  |--- Sesja Nr XXI

                  |--- Sesja Nr XX

            |--- Uchwały 2012 rok

                  |--- Sesja Nr XII

                  |--- Sesja Nr XIII

                  |--- Sesja Nr XIV

                  |--- Sesja Nr XV

                  |--- Sesja Nr XVI

                  |--- Sesja Nr XVII

                  |--- Sesja Nr XVIII

            |--- Uchwały 2011 rok

                  |--- Sesja Nr XI

                  |--- Sesja Nr X

                  |--- Sesja Nr IX

                  |--- Sesja Nr VIII

                  |--- Sesja Nr VII

                  |--- Sesja Nr VI

                  |--- Sesja Nr V

                  |--- Sesja Nr IV

            |--- Uchwały 2010 rok

                  |--- Sesja Nr III

                  |--- Sesja Nr II

                  |--- Sesja Nr I

      |--- Kadencja V

            |--- Uchwały 2010 r.

                  |--- Sesja Nr LII

                  |--- Sesja Nr LI

                  |--- Sesja Nr L

                  |--- Sesja Nr XLIX

                  |--- Sesja Nr XLVIII

                  |--- Sesja Nr XLVII

                  |--- Sesja Nr XLV

                  |--- Sesja Nr XLIV

                  |--- Sesja Nr XLIII

                  |--- Sesja Nr XLII

            |--- Uchwały 2009 r.

                  |--- Sesja Nr XLI

                  |--- Sesja Nr XL

                  |--- Sesja Nr XXXVIII

                  |--- Sesja Nr XXXVII

                  |--- Sesja Nr XXXVI

                  |--- Sesja Nr XXXV

                  |--- Sesja Nr XXXIV

                  |--- Sesja Nr XXXIII

                  |--- Sesja Nr XXXII

                  |--- sesja Nr XXXI

                  |--- Sesja Nr XXX

            |--- Uchwały 2008 r.

                  |--- Sesja Nr XXIX

                  |--- Sesja Nr XXVIII

                  |--- Sesja Nr XXVII

                  |--- Sesja Nr XXVI

                  |--- Sesja Nr XXV

                  |--- Sesja Nr XXIV

                  |--- Sesja Nr XXIII

                  |--- Sesja Nr XXII

                  |--- Sesja Nr XXI

                  |--- Sesja Nr XX

                  |--- Sesja Nr XIX

                  |--- Sesja Nr XVIII

            |--- Uchwały 2007 r.

                  |--- Sesja Nr XVII

                  |--- Sesja Nr XVI

                  |--- Sesja nr XV

                  |--- Sesja nr XIV

                  |--- Sesja nr XIII

                  |--- Sesja nr XII

                  |--- Sesja nr XI

                  |--- Sesja Nr X

                  |--- Sesja Nr IX

                  |--- Sesja Nr VIII

                  |--- Sesja Nr VII

                  |--- Sesja Nr VI

                  |--- Sesja Nr V

                  |--- Sesja Nr IV

            |--- Uchwały 2006 r.

                  |--- Sesja Nr III

                  |--- Sesja Nr II

      |--- Kadencja IV

            |--- Uchwały 2006 r.

                  |--- Sesja nr XXXVII

                  |--- Sesja Nr XXXVI

                  |--- Sesja Nr XXXV

                  |--- Sesja Nr XXXIV

                  |--- Sesja Nr XXXIII

                  |--- Sesja Nr XXXII

                  |--- Sesja Nr XXXI

            |--- Uchwały 2005 r.

                  |--- Sesja Nr XXX

                  |--- Sesja XXIX

                  |--- Sesja XXVIII

                  |--- Sesja Nr XXVII

                  |--- Sesja XXVI

                  |--- Sesja XXV

                  |--- Sesja XXIV

                  |--- Sesja XXIII

            |--- Uchwały 2004 r.

                  |--- Sesja XXII

                  |--- Sesja nr XXI

                  |--- Sesja Nr XX

                  |--- Sesja Nr XIX

                  |--- Sesja Nr XVIII

                  |--- Sesja nr XVII

                  |--- Sesja nr 16

                  |--- Uchwały Sesja nr XVI

                  |--- Uchwały Sesja nr XV

            |--- Uchwały 2003 r.

                  |--- Uchwały Sesja nr XIV

                  |--- Uchwały Sesja nr XIII

                  |--- Sesja Rady nr XII

                  |--- Sesja Rady nr XI

                  |--- Sesja Rady nr X

                  |--- Sesja Rady nr V

                  |--- Sesja Rady nr IX

                  |--- Sesja Rady nr VIII

            |--- Uchwały 2002 r.

System Rada


|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Komisje

|--- Petycje do Rady Gminy

      |--- Petycje 2021

      |--- Petycje 2020

|--- Projekty uchwał

|--- Protokoły

|--- Radni

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

Informacje


|--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

      |--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - informacje

      |--- Pliki do pobrania

|--- Informacja o wydanych decyzjach

      |--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

            |--- 2021 r.

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Instrukcja obsługi

|--- Jak załatwić sprawę

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach

      |--- Gminny Klub Kultury w Karnicach

      |--- Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach Filia w Cerkwicy

      |--- Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach

      |--- Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach

      |--- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy

      |--- Zespół Szkół Publicznych w Karnicach

|--- Karnickie Żurawie

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

      |--- Rok 2012

|--- Nabór pracowników

      |--- Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

      |--- Konkursy

            |--- Konkursy 2020

                  |--- Stanowisko ds. księgowości budżetowej

            |--- Konkursy 2019

            |--- Konkursy 2018

            |--- Konkursy 2016

            |--- Konkursy 2014

            |--- Konkursy 2013

            |--- Konkursy 2012

            |--- Konkursy 2011

            |--- Konkursy 2010

            |--- Konkursy 2009

            |--- Konkursy 2008

            |--- Konkursy 2007

            |--- Konkursy 2006

|--- Obwiesczenia, ogłoszenia, informacje innych urzędów i instytucji.

|--- Obwieszczenia

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

      |--- 2010 rok

      |--- 2009 rok

      |--- 2008 rok

      |--- 2007 rok

      |--- 2006 rok

      |--- 2005 rok

      |--- rok2004

      |--- Obwieszczenia 2004 r.

      |--- Obwieszczenia 2003 r.

|--- Ochrona Danych Osobowych

      |--- Informacje

      |--- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

      |--- Obowiązek informacyjny - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

|--- Ochrona środowiska

      |--- Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022

      |--- CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - FORMULARZE

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice

      |--- Osiągnięte poziomy recyklingu

            |--- Za rok 2020

            |--- Za rok 2019

      |--- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 22 stycznia 2021 r.

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2021

      |--- Zezwolenie na wycinkę drzew

      |--- Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020

      |--- HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019

      |--- Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020

      |--- Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019

      |--- Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

      |--- Gospodarka odpadami - Informacje

      |--- REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ

      |--- ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

            |--- Wnioski

      |--- Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska

      |--- PROGRAM USUWANIA AZBESTU

            |--- Program usuwania azbestu

      |--- Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice

      |--- Uchwały

      |--- Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013

      |--- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

            |--- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 16, obręb Cerkwica

            |--- Park edukacyjno - ekologiczny Akademia Europejczyka w obrębie Karnice

            |--- Odprowadzenie wód pohodowlanych z obiektów stawowych istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego położonego w Dreżewie

            |--- Rozbudowa gospodarstwa hodowli bydła na działce nr 54/1, obręb ewidencyjny Ciećmierz

|--- Ogłoszenia

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Oferty Inwestycyjne

|--- Plan Zamówień Publicznych

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

|--- Petycje do Urzędu Gminy

      |--- Petycje 2021

      |--- Petycje 2020

      |--- Petycje 2019

      |--- Petycje 2018

      |--- 2015 rok

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- Konkursy ofert

      |--- Tryb pozakonkursowy

      |--- Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |--- Pliki do pobrania

|--- Pomoc dla osób niesłyszących

|--- Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

|--- Przetargi-nieruchomości

      |--- 2021rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2011 rok

      |--- 2010 rok

      |--- 2009 rok

      |--- 2008 rok

      |--- 2007 rok

|--- Przyznanie pomocy prawnej

|--- EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

      |--- EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Rekrutacja do szkół i przedszkoli

      |--- Terminy rekrutacji

      |--- Kryteria rekrutacji

|--- Sołectwa

      |--- Wykaz sołectw

      |--- Fundusz Sołecki

|--- Wykaz placówek wsparcia dziennego

|--- Udostępnianie informacji publicznej

|--- Wybory

      |--- Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015

      |--- Referendum ogłoszone na dzień 6 września 2015 r.

      |--- Wybory Prezydenta RP 2015

      |--- Wybory samorządowe 2014

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

      |--- Wybory samorządowe - uzupełniajace 2012

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011

      |--- Wybory samorządowe- uzupełniające

            |--- Gminna Komisja Wyborcza

      |--- Wybory samorządowe 2010

            |--- Wyniki wyborów

            |--- Gminna Komisja Wyborcza

      |--- Wybory Prezydenta RP

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu

      |--- Wybory Ławników

      |--- Wybory samorządowe

            |--- Gminna Komisja Wyborcza

|--- Wybory ławników

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zapytania ofertowe

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 Rok

      |--- 2017 Rok

            |--- Demontaż, transport i utylizacja azbestu z terenu gminy Karnice

      |--- 2016 Rok

            |--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karnice

      |--- 2014 rok

            |--- Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karnicach

|--- Zarządzanie kryzysowe

      |--- Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zasiłków celowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystapiły od maja 2107

|--- Zwrot podatku akcyzowego

      |--- ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013