herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-01-07 09:23
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo-Karnice planowanego do zrealizowania na terenie Gminy Karnice 2012-12-20 14:45
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Karnice 2012-12-19 07:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2012-12-13 12:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-12-12 11:06
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla obszaru obejmującego tereny w części obrębu Dreżewo o nazwie "Plan Dreżewo" 2012-12-06 11:06
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą FW "Niedysz" w gminie Karnice. 2012-12-05 12:05
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą FW "Niedysz" w gminie Karnice. 2012-12-05 12:04
OGŁOSZENIE o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice 2012-11-26 14:10
Postanowienie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 174/2, obręb Drozdowo, gm. Karnice. 2012-11-15 10:27
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 174/2, obręb Drozdowo, gm. Karnice. 2012-11-15 10:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą FW Niedysz w gminie Karnice". 2012-11-02 08:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-10-30 14:34
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie miejscowości Skrobotowo, Karnice, Gocławice, Kusin, Czaplice, Czaplin Mały, Cerkwica, Czaplin Wielki w gminie Karnice 2012-10-22 10:37
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geod. 174/2, obręb Drozdowo, gm. Karnice. 2012-10-17 10:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. "Karnice Nowe" 2012-10-15 12:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2012-10-15 12:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2012-10-11 09:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-09-25 13:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2012-09-25 13:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce oznacz. nr geod. 7/18 w obrębie ewidencyjnym Mojszewo, w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice 2012-09-25 13:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-09-07 12:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie w części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-09-03 13:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie w części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-09-03 12:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-08-17 10:11
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego w miejscowości Mojszewo. 2012-08-17 09:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-08-17 07:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice pn. ?Niedysz? 2012-08-06 14:10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Karnice Nowe? 2012-08-06 14:06
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. ?Niedysz? 2012-08-06 14:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie w części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-07-25 07:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-07-10 14:22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice na działce nr 274 położonej w Zapolu obręb Paprotno" 2012-06-22 09:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-06-06 10:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-06-05 11:04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrobotowo i Karnice oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami ścieków między miejscowościami Skrobotowo - Karnice. 2012-05-31 11:45
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania 2012-05-22 12:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zakończeniu postępowania 2012-05-21 14:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie w części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-24 11:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-18 13:14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-11 10:48
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-04-03 14:59
Obwieszczenie z 3.04.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce ewidencyjnej 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice, woj. Zachodniopomorskie. 2012-04-03 09:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-30 14:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-26 14:57
Obwieszczenie z 26.03.2012r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. instalacja do produkcji brykietu na działce nr 569/6 w miejscowości Dreżewo. 2012-03-26 12:05
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-16 08:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-14 14:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-14 14:50
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-28 14:55
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-28 14:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-21 14:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXVI/179/2005 Rady Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2005 roku 2012-02-09 14:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXII/236/2001 Rady Gminy Karnice z dnia 20 grudnia 2001 roku 2012-02-09 14:18
Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Dreżewo" 2012-02-09 14:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Cerkwica" 2012-02-09 14:16
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-06 12:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-02 08:54
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice na działce nr 274 położonej w Zapolu obręb Paprotno". 2012-01-27 08:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-01-23 08:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-01-18 14:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-01-18 12:02
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-01-13 12:09