herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 mm; L=267 mb położonej na działce nr 100/2 obręb geodezyjny Kusin. 2015-01-13 14:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110PE; L=113 mb położonej na działkach nr 212, 171, 198 obręb geodezyjny Ciećmierz. 2015-01-13 14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 35 w obrębie geodezyjnym Cerkwica w miejscu istniejącego masztu. 2015-01-08 13:58
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 mm; L=267 mb położonej na działce nr 100/2 obręb geodezyjny Kusin 2014-12-29 14:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110PE; L=113 mb położonej na działkach nr 212, 171, 198 obręb geodezyjny Ciećmierz 2014-12-29 12:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice. 2014-12-18 14:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/110 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice. 2014-12-18 14:44
Obwieszczenie o wydanej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na działce nr 41/15 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice. 2014-12-17 09:15
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 35 w obrębie geodezyjnym Cerkwica w miejscu istniejącego masztu. 2014-12-10 14:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/68 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice. 2014-12-10 13:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110 mm; L=267 mb położonej na działce nr 100/2 obręb geodezyjny Kusin. 2014-12-03 10:07
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice 2014-11-26 14:26
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/110 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice 2014-11-25 14:27
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na działce nr 41/15 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice 2014-11-25 12:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej ?110PE; L=113 mb położonej na działkach nr 212, 171, 198 obręb geodezyjny Ciećmierz. 2014-11-20 14:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/68 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice 2014-11-14 10:36
Obwieszczenie o odmowie ustalenia inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 62/4 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice 2014-11-04 14:14
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE w dz. 26/20 i 23 ? obręb Konarzewo, celem umożliwienia dostawy gazu dla planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz dalszej rozbudowy sieci gazowej 2014-11-04 09:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 35 w obrębie geodezyjnym Cerkwica w miejscu istniejącego masztu. 2014-10-28 11:02
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na radnych 2014-10-24 14:19
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy 2014-10-24 14:17
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej o powierzchni ok. 6295 m2 do produkcji kompostu na bazie składników naturalnych, w tym ustabilizowanych osadów ściekowych wraz z drogą dojazdową, realizowanego przez MILEX Sp. z o.o. na części terenu dz. nr 192/1, obręb Czaplin Mały, gmina Karnice. 2014-10-22 08:33
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wszczęciu postępowania e sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa hodowli bydła mlecznego, w liczbie ponad 210 DJP na działce ewidencyjnej 54/1 obręb Ciećmierz. 2014-10-17 14:35
Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 2014-10-17 13:25
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV na działkach nr 232/3, 236, 311, 312, 237/3, 237/4, 315, 314, 238/5 w obrębie Karnice. 2014-10-16 09:09
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 62/4 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice 2014-10-14 12:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE w dz. 26/20 i 23 ? obręb Konarzewo, celem umożliwienia dostawy gazu dla planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz dalszej rozbudowy sieci gazowej. 2014-10-10 10:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią, przyłączami do budynków oraz odcinkami zewnętrznych instalacji w m. Gościmierz i w ul. Polnej w m. Cerkwica gm. Karnice. 2014-10-09 14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice. 2014-10-09 13:00
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi powiatowej nr 3101Z, na odcinku Ninikowo - Karnice 2014-10-09 12:59
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi powiatowej nr 3101Z na odcinku Ninikowo - Karnice 2014-09-25 12:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 22/1 w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gm. Karnice 2014-09-24 10:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 22/1 w obrębie geodezyjnym Konarzewo 2014-09-10 14:34
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w decyzji znak: BID.6220.10.23.2013.2014 z dnia 05.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-09-08 10:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63/40PE w dz. 26/20 i 23 ? obręb Konarzewo, celem umożliwienia dostawy gazu dla planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz dalszej rozbudowy sieci gazowej. 2014-09-05 08:47
Obwieszczenie o podziale na okręgi wyborcze i liczbie wybieranych radnych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 09:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/110 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice. 2014-08-29 12:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego w konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wysokości do 40 metrów wchodzącego w skład zadania pod nazwą ?Budowa sieci typu NGN, infrastruktury HOT-SPOT oraz PIAP na obszarze powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego ? nazwa skrócona ?BIT 4? ? montaż na gruncie na działce nr 77/68 w obrębie geodezyjnym Cerkwica, gm. Karnice. 2014-08-28 14:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie masztu radiowego na działce nr 41/10 w obrębie geodezyjnym Cerkwica. 2014-08-26 09:35
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących celem wyrażenia opinii dot. warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 208/2, 185 i 531/2 w obrębie Paprotno, działkach oznacz. nr geod. 132/3, 135/6 i 590 w obrębie Modlimowo oraz na działce oznacz. nr geod. 4/18 w obrębie Gościmierz, gmina Karnice 2014-08-21 09:09
Obwieszczenie o błędnie wskazanym numerze działki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 208/2, 185 i 531/2 w obrębie Paprotno, działkach oznacz. nr geod. 132/3, 135/6 i 590 w obrębie Modlimowo oraz na działce oznacz. nr geod. 4/18 w obrębie Gościmierz, gmina Karnice 2014-08-19 13:43
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 208/2, 185 i 531/2 w obrębie Paprotno, działkach oznacz. nr geod. 132/3, 135/6 i 590 w obrębie Modlimowo oraz na działce oznacz. nr geod. 4/18 w obrębie Gościmierz, gmina Karnice 2014-08-19 13:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-08-08 09:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-08-07 12:35
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-08-07 10:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-08-04 13:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 208/2 i 185 w obrębie Paprotno, działkach oznacz. nr geod. 132/3, 135/6, 531/2 i 590 w obrębie Modlimowo oraz na działce oznacz. nr geod. 4/18 w obrębie Gościmierz, gmina Karnice. 2014-07-22 12:49
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowej KARNICE NOWE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach oznacz. nr geod. 206, 207/1, 208/2 i 185 w obrębie Paprotno, działkach oznacz. nr geod. 132/3, 135/6, 531/2 i 590 w obrębie Modlimowo oraz na działce oznacz. nr geod. 4/18 w obrębie Gościmierz, gmina Karnice. 2014-07-18 13:10
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-07-17 09:13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE DLA OBSZARU W OBRĘBIE DREŻEWO" 2014-07-17 09:11
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak: BID.6220.10.31.2013.2014 z dnia 16.07.2014 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki zaistniałej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-07-16 13:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-14 11:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-14 11:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-07 12:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-07 12:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-07-07 12:23
Obwieszczenie dla zaintereowanych o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty obornikowej o powierzchni ok. 6295 m2 do produkcji kompostu na bazie składników naturalnych, w tym ustabilizowanych osadów ściekowych wraz z drogą dojazdową, realizowanego przez MILEX Sp. z o.o., na części terenu dz. 192/1 obręb Czaplin Mały, gmina Karnice 2014-07-07 11:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice o nazwie "Pogorzelica" 2014-07-03 12:36
Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących celem określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3101Z na odcinku Ninikowo - Karnice. 2014-06-26 14:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3101Z na odcinku Ninikowo - Karnice 2014-06-26 14:13
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania administracyjnego 2014-06-26 15:09
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania administracyjnego 2014-06-26 15:10
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej dnia 24.06.2014 r. decyzji znak: BID.6220.3.6.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z na odcinku Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice, powiat gryficki, woj. Zachodniopomorskie. 2014-06-24 13:51
Obwiesczenie dla stron postepowania o wydanej dnia 26 czerwca decyzji znak:BID.6220.3.6.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z na odcinku Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice, powiat gryficki, woj. Zachodniopomorskie. 2014-06-24 13:30
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice 2014-06-12 10:17
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-06-12 10:06
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z na odcinku Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice, powiat gryficki, woj. Zachodniopomorskie 2014-05-30 13:43
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej dnia 23.05.2014 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3MW realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 174/2, obręb Drozdowo, gm. Karnice. 2014-05-26 14:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-21 09:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-21 08:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Kusin" dla obszaru wsi Kusin 2014-05-20 14:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. "Czaplice" dla obszaru wsi Czaplice 2014-05-20 14:21
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku Pana Piotra Babiak działającego z pełnomocnictwa PGE Energia Natury Omikron Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogi gminnej i powiatowej nr 0111Z na odcinku Kusin ? Czaplin Mały o długości około 3,85 km oraz drogi powiatowej nr 0111Z na odcinku Czaplin Mały ? droga wojewódzka nr 103 o długości około 1,26 km w gminie Karnice, powiat gryficki, woj. Zachodniopomorskie. 2014-05-06 10:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2014-05-05 10:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie w części decyzji 2014-05-05 08:47
Obwieszczenie dla zaintersowanych przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 3 MW na działce nr 174/2, obręb Drozdowo gm. Karnice. 2014-04-28 14:08
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak: BID.6220.8.2014 z dnia 23.04.2014 r. iż planowane przedsięwzięcie polegające na ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Karnice na działkach ewidencyjnych: 29; 93/10; 95/2; 98; 101/1; 115/17; 180/11; 184; 185/2 ? obręb Czaplin Mały, 41/6; 43; 45; 47 ? obręb Cerkwica, 191 ? obręb Drozdowo? przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr BGK-7620/2/08/09/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku. 2014-04-25 14:10
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wszczętym postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków inwentarskich pod hodowlę brojlera kurzego na działce ewidencyjnej 7/18 w miejscowości Mojszewo, gmina Karnice. 2014-04-23 12:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-04-22 14:24
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z: Etap I Pustkowo-Dreżewo: Etap II ? od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo 2014-04-18 12:36
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-04-17 15:02
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanym postanowieniu znak: BID.6220.11.8.2013.2014 z dnia 03.04.3014 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3102Z: Etap I Pustkowo ? Dreżewo: Etap II ? od miejscowości Karnice (ul. Szkolna) do m. Dreżewo. 2014-04-04 13:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-03-28 12:39
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanym postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w decyzji znak: BID.6220.10.23.2013.2014 z dnia 05.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-03-21 07:45
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej o mocy 1,98 MW na terenie gminy Karnice planowanej do realizacji w miejscowości Zapole na działce oznacz. nr geod. 274 obręb Paprotno. 2014-03-07 12:40
Obwieszczenie dla zainteresowanych o wydanej dnia 5 marca 2014 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-03-05 13:35
Obwieszczenie dla stron postępowania o wydanej dnia 5 marca 2014 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obr. Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-03-05 13:33
Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniajacych i o zakończeniu postępowania administracyjnego 2014-02-26 10:29
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci przesyłowej wód geotermalnych od terenu Centrum Hotelowo-Konferencyjnego ?Pałac Trzęsacz? do działki nr ew. 5 obręb Dreżewo ze zrzutem do Kanału Dreżewskiego oraz sieci przesyłowej oczyszczonych ścieków od dz. nr ew. 5 obręb Dreżewo wraz ze zrzutem ich do Kanału Dreżewskiego. 2014-02-26 10:28