herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-01-23 07:36
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:35
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:35
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:44
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2019-01-23 07:34
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2019-01-21 08:00
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:44
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:43
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 2018-12-05 07:43
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:13
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:12
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedłożenia projektu Uchwały budżetowej Gminy Karnice na rok 2019 rok 2018-11-26 07:42
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2019-2027 2018-11-26 07:42
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Karnice 2018-11-26 07:42
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:42
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 października 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-11-26 07:12
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:41
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-11-26 07:41
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-12-10 08:03
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-09-24 07:13
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 września 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-19 14:06
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-19 14:09
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:40
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku 2018-11-26 07:39
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karnice za I półrocze 2018 roku 2018-11-26 07:39
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-08-13 09:34
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Karnice 2018-08-06 09:43
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:39
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-07-20 07:15
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie 2018-07-20 07:15
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2018-11-26 07:37
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-10 12:43
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Niczonów 2018-07-02 11:17
Zarządzenie Nr 35A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:37
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Drozdowo 2018-07-02 11:17
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie pozyczki stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań statutowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2018-12-10 08:03
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Karnicę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizcaję zadań statutowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2018-12-10 07:40
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawie świadczenia "Dobry start" 2018-07-09 07:22
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" 2018-07-09 07:21
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w II półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-07-02 11:10
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2018-06-22 11:55
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-06-20 13:23
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach 2018-06-19 07:14
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-06-13 08:04
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:37
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych 2018-12-10 07:41
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Węgorzynie 2018-11-26 07:12
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach 2018-05-08 13:19
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 8 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-05-09 07:11
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:36
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:36
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Karnice w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 2018-04-30 14:35
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2018 r. 2018-11-26 07:35
Zarządzenie Nr 16/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej 2018-04-06 07:20
Zarządzenie Nr 15/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2017 rok 2018-04-06 07:20
Zarządzenie Nr 14/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-04-06 07:20
Zarządzenie Nr 13/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2018-04-06 07:20
Zarządzenie Nr 12/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych spawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karnicach oraz Gminnego Klubu Kultury w Karnicach za rok 2017 2018-04-06 07:19
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie ustalenia procedury lokowania wolnych środków finansowych Gminy Karnice 2018-03-13 07:38
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:38
Zarządzenie Nr 9/2018 Wojta Gminy Karnice z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie 2018-04-06 07:19
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:37
Zarządzenie Nr 8A/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Karnice na rok szkolny 2018/2019 2018-03-07 09:58
Zarządzenie Nr 7 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2018 r. 2018-01-31 10:18
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2018 r. 2018-03-13 07:36
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-01-24 07:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2018-01-16 07:08
Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu", które przeznaczone są do realizacji w I półroczu 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-01-09 14:56
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 08.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Karnice 2018-01-18 07:33
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2018 roku 2018-01-09 14:54