Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/318/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXXVIII/318/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Rada Gminy Karnice uchwala , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 100 585,00 zł, w tym :

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 5 380,00

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2460 85 505,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 6 700,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2320 3 000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 332 585,00 zł, w tym :

Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 10 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 12 000,00

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 15 000,00

Dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 5 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 30 000,00

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 40 000,00

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 6 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 14 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 10 000,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 6 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 10 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 1 380,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 4 000,00

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 85 505,00

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 5 000,00

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 6 700,00

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 30 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 37 000,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 5 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 232 000,00 zł, w tym :

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 32 000,00

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 200 000,00

§ 4 . Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 i § 3 plan budżetu zamyka się :

dochodami 12 884 103,56

wydatkami 16 580 859,35

deficytem 3 696 755,79

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów (zwiększenia ):

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 5 380,00

( Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

nauka języka angielskiego w gimnazjum )

Dz. 801 rozdz. 80195 § 2460 85 505,00

(Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych )

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 6 700,00

( Wpływy z różnych dochodów - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2320 3 000,00

( Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup strojów

sportowych )

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zwiększenia ):

Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 10 000,00

( dostarczanie wody - zakup materiałów )

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 12 000,00

( Drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych )

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 15 000,00

( Gospodarka gruntami nieruchomościami - zakup usług pozostałych )

Dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 5 000,00

( Opracowania geodezyjne i kartograficzna - zakup usług pozostałych )

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 30 000,00

( Urzędy Gmin - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 40 000,00

(Urzędy Gmin - zakup usług pozostałych )

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 6 000,00

( Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup usług pozostałych )

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 14 000,00

( Ochotnicze Straże Pożarne - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 10 000,00

( Ochotnicze Straże Pożarne - zakup usług pozostałych )

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 6 000,00

( Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki inwestycyjne )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 10 000,00

( Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 1 380,00

( Gimnazjum- składka na ubezpieczenie społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 4 000,00

( Gimnazjum - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 85 505,00

( Pozostała działalność - zakup usług pozostałych )

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 5 000,00

( Pozostała działalność - zakup energii )

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 6 700,00

(Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego )

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 30 000,00

( Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe )

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 37 000,00

( Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne )

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 5 000,00

( Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup materiałów )

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków ( zmniejszenia ):

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 32 000,00

( Dostarczanie wody - wydatki inwestycyjne )

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 200 000,00

( Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-11-2009 17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2009 17:20