Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/81/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XI/81/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. nr 17 poz. 128,Dz. U. Nr 181 poz.1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów: 66 729,80

Dział Rozdział § Kwota

Dochody od osób prawnych, od osób - Wpływy z podatku rolnego, podatku

fizycznych i od innych jednostek leśnego, podatku od czynności cywilno-

nieposiadających osobowości prawnej prawnych, podatków i opłat lokalnych

oraz wydatki związane z ich poborem od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

756 75615 2680 22 265,00 - Rekompensaty utraconych dochodów w

podatkach i opłatach lokalnych

RAZEM 22 265,00

Kultura i ochrona dziedzictwa - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

narodowego

921 92109 2460 9 000,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

921 92109 6298 35 464,80 - Środki na dofinansowanie własnych

inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

RAZEM 44 464,80

§2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 120 000,00

Dział Rozdział § Kwota

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 15 000,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 15 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona - Pozostała działalność

środowiska

900 90095 2420 30 000,00 - Dotacja z budżetu dla gospodarstwa

pomocniczego na pierwsze wyposażenie

w środki obrotowe

RAZEM 30 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

narodowego

921 92109 2480 30 000,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samorządowej instytucji kultury

921 92109 6050 20 000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

921 92120 2830 25 000,00 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

RAZEM 75 000,00

§3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 53 270,20

Dział Rozdział § Kwota

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 4210 25 000,00 - Zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM 25 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona - Pozostała działalność

środowiska

900 90095 4210 28 270,20 - Zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM 28 270,20

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-06-2007 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2007 16:07