Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice w roku szkolnym 2008/2009


 

 

Wójt Gminy Karnice

Urząd Gminy Karnice ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice

REGON 000538870:, NIP:857 10 07 206

www.karnice.pl

tel.:091-38 77 220, fax: 091-38 682 19

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na:

 

" Kompleksowa obsługa przewozów szkolnych w gminie Karnice

w roku szkolnym 2008/2009".

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100-3 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

WADIUM - nie dotyczy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.karnice.pl lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Karnice".

 

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia:

  • przewozy szkolne na rok szkolny 2008/2009, obejmujące dowozy dzieci w dni nauki szkolnej;

  • całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika;

  • dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego;

?        obsługa dowozów winna być wykonywana przez autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ i przedstawionych w formie załączników do oferty wg. formuły spełnia lub nie spełnia.

Zamawiający nie dopuszcza składania:

?        ofert częściowych;

?        ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2008/2009 (tj. od 01-09-2008 do 30-06-2009).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób;

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.);

  • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu, z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

  • Gmina Karnice posiada własny autobus. Wygrywający przetarg ma obowiązek wydzierżawić pojazd i obsługiwać nim trasę wyznaczoną przez zamawiającego.

  • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i ust, 2 pkt.1-4, ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena za wykonanie usługi: - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój Nr 1) do dnia 22 sierpnia 2008r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 sierpnia 2008r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 WA_jt_Gminy_Karnice.doc 2008-07-31 12:11:19 38,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_przetarg_przewA_z_uczni.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-07-31 12:19:42 99KB 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_A_cznik_Nr_1_do_specyfikacji_-_poprawiony.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-08-14 12:46:04 47KB
Wynik postępowania
1 Karn8315.doc 2008-08-25 12:09:34 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 31-07-2008 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 31-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 30-06-2009 08:09