Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach".GMINA KARNICE

ul. 11-go Marca 7

72-343 Karnice

 

postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach”.

 

 

1. Przedmiot zamówienia

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Z NAPĘDEM 4x4:

 • Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),

 • Spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U Nr 45 z 2000 r. poz. 524. z późniejszymi zmianami),

 • Spełnia wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r.,

 • Posiada oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 14, do rozkazu Komendanta Głównego PSP z dnia 26 lipca 2002 r.,

 • Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). Dopuszcza się przedłożenie w/w dokumentu w dniu odbioru pojazdu,

 • Samochód - fabrycznie nowy. Podać producenta i typ podwozia,

 • Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo -gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 14000 kg,

 • Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne. Światła pulsacyjne niebieskie stroboskopowe na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W, dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie stroboskopowe z przodu pojazdu, dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska stroboskopowa z tyłu pojazdu,

 • W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym,

 • Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie mniej niż EURO-5. Silnik o mocy minimum 286 KM,

 • Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm

Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych,

 • Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii,

 • Szerokość z lusterkami 2990 mm,

 • Długość 7500 mm,

 • Rozstaw osi 3870 mm,

 • Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: międzyosiowego, osi tylnej, osi przedniej,

 • Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

 • Kabina musi być wyposażona w:

- Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

- Ogrzewanie niezależne od pracy silnika,

- Uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny,

- Schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny,

- Instalację do podłączenia ładowarek latarek i radiostacji przenośnych,

- Reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków,

 • Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

 • Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu,

 • Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu,

 • Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów

ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do

zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy),

 • Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania,

 • Minimalny prześwit podwozia 250 mm (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu),

 • Kąt natarcia: min. 23°,

 • Kąt zejścia: min.23°,

 • Największa obrysowa średnica zawracania: max. 17 m,

 • Rezerwa masy liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu min. 3 %,

 • Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - czerwony RAL 3000,

 • Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu,

 • Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C,

 • Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny,

 • Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy,

 • Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju,

 • Pojazd musi być wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia,

 • Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne,

 • Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym),

Zabudowa pożarnicza:

 • Zabudowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i aluminium,

 • Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną,

 • Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe
  o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i regulowanym kształcie strumienia,

 • Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym,

 • Drabina do wejścia na dach musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym,

Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i

pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z

anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz,

jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu

rurkowego.

 • Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii,

 • Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,

 • Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności,

 • Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic),

 • Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze,

 • Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach,

 • Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza,

 • Zbiornik wody o pojemności min. 2500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny,

 • Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego

bezpieczną eksploatacje,

 • Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu,

 • Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC,

 • Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa,

 • Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m,

 • Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża,

 • Zwijadło o napędzie ręcznym, wyposażone w korbę i regulowany hamulec bębna. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. elektryczny pneumatyczny,

 • Instalacja zraszaczowa do ograniczania stref skażeń min. 4szt.,

 • Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu,wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,

 • działka wodno - pianowego zamontowanego na dachu pojazdu,

 • Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu,

 • Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek., z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek,

 • W przedziale autopompy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy, manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej autopompy, licznik motogodzin, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika). W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego,

 • Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika,

 • Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ? 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy,

 • Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,

 • Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów,

 • Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy,maszt oświetleniowy:

 

- działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu,

- złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania,

- przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów,

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy

reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 4,5 m,

- maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi o łącznej mocy 2000 W

zamontowany na stałe na pojeździe z sygnalizacją podniesienia na panelu kontrolnym,

- sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno

odbywać się z poziomu ziemi,

- stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55,

 

Wyposażenie:

 • Na pojeździe należy zapewnić miejsce na następujący sprzęt zgodnie z tabelą nr 1 „Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z załogą 6 osobową i zbiornikiem wody 2000 - 2500 dm3” - KG PSP i CNBOP - czerwiec 2002,

 • Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.

 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

www.bip.karnice.pl i w siedzibie zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia wymaga uprawnionej zgody  Zamawiającego.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunki określone w SIWZ, którzy:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- zapewnią wykonanie zamówienia w terminie do 30.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia.

 

10. Wadium:

nie wymaga się

11. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice sekretariat, nie później niż do dnia 31.07.2009r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2009r. o godz. 10.30.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryteria:

cena ofertowa brutto - waga 100%

13. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu..doc 2009-07-16 12:37:55 83,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_-_nowa.rtf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 12:37:55 352,6KB 42 razy
2 siwz_-_nowa.rtf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-16 12:38:48 352,6KB 28 razy
Wynik postępowania
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc 2009-08-03 12:20:39 26KB
2 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc 2009-08-05 11:02:08 26KB
Udzielenie zamówienia
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc 2009-08-03 12:20:39 26KB
2 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc 2009-08-05 11:02:08 26KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 16-07-2009 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 16-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 05-08-2009 11:17