Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-budowa budynku mieszkalnego w Pogorzelicy Sylwia Jankowska 2006-05-12 10:46:38
Uchwała Nr XXXIII/241/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-10 15:50:20
Uchwała Nr XXXIII/240/2006 w sprawie odmowy ustalenia taryf za zużycie wody i odprowadzanie ścieków Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:46:28
Uchwała Nr XXXIII/239/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zużycie wody Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:28
Sesja Nr XXXIII Sylwia Jankowska 2006-05-10 14:45:13
Konkurs na Dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Paprotnie Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:45
Konkursy 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:38:08
. - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:49
Konkursy - Urząd Gminy Sylwia Jankowska 2006-05-09 13:37:33
Uchwała Nr XXXII/233/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:02:07
Uchwała NrXXXII/238/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 12:00:58
Uchwała Nr XXXII/237/2006 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Karnicach na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:57:21
Uchwała Nr XXXII/234/2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:58
Uchwała Nr XXXII/236/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:24
Uchwała Nr XXXII/235/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:53:00
Uchwała Nr XXXII/232/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sylwia Jankowska 2006-05-09 11:51:33
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-08 12:41:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:47
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. Drozdowo w gminie Karnice Sylwia Jankowska 2006-05-08 10:16:06
Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-05-02 14:08:00
Załącznik Nr 1i Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-25 13:04:33
Ogłoszenie o XXXII Sesji Rady Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:52:48
Ogłoszenie w sprawie uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:51:09
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:50:23
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Sylwia Jankowska 2006-04-25 12:49:11
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:48:57
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:48:35
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:47:51
II publiczny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy Karnice na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrobotowie Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:46:27
II publiczny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy Karnice na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:44:45
II publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-04-24 10:43:07
Zarządzeni Nr 8/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006 roku - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:14:07
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2006 - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:13:42
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:13:23
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:12:50
Zarządzenie Nr 4/200 w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy w Karnicach Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:11:02
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 r. Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:09:46
Ogloszenie w sprawie uzyskania zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych - dokument usunięty Sylwia Jankowska 2006-04-19 11:08:46
Zawiadomienie - gazociąg Karnice Sylwia Jankowska 2006-03-27 15:22:57
Obwieszczenie -gazociąg Karnice Sylwia Jankowska 2006-03-27 15:21:53