Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach do wydajności 150 m3 na dobę, zlokalizowanej na terenie części działki nr 216/4, obręb Karnice Radosław Borowy 2023-05-15 13:07:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach do wydajności 150 m3 na dobę, zlokalizowanej na terenie części działki nr 216/4, obręb Karnice Radosław Borowy 2023-05-15 13:07:16
Końcowa sprzedaż węgla Małgorzata Rudź 2023-05-15 11:44:29
Końcowa sprzedaż węgla Małgorzata Rudź 2023-05-15 11:42:58
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zebranym materiale i dowodach w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego (rurociąg - gazociąg DN1000) Radosław Borowy 2023-05-10 09:23:27
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zebranym materiale i dowodach w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego (Baltic Pipe) Radosław Borowy 2023-05-10 09:11:08
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2023 rok Marek Brej 2023-05-10 07:41:02
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.17.2022.2023.GS z dnia 5 maja 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 225 obręb Trzeszyn. Grzegorz Smal 2023-05-05 14:03:50
Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy znak: GP.6730.17.2022.2023.GS z dnia 5 maja 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 225 obręb Trzeszyn. Grzegorz Smal 2023-05-05 14:02:42
Decyzja o warunkach zabudowy znak: GP.6730.17.2022.2023.GS z dnia 5 maja 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 225 obręb Trzeszyn. Grzegorz Smal 2023-05-05 14:00:15
Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Karnice. Radosław Borowy 2023-05-05 13:12:35
Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku oraz w I i II kwartale roku 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych Marek Brej 2023-05-04 09:52:35
Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku oraz w I i II kwartale roku 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych Marek Brej 2023-05-04 09:51:06
Sylwia Jankowska 2023-05-02 06:55:38
Sylwia Jankowska 2023-05-02 06:55:26
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2023-04-28 13:18:08
Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Procedury ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Karnice Sylwia Jankowska 2023-04-28 13:16:18
Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2023 r. Marek Brej 2023-04-28 07:53:06
Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na wydzielonych rachunkach bankowych Marek Brej 2023-04-28 07:52:42
Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2023 r. Marek Brej 2023-04-28 07:52:12
Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2023 r. Marek Brej 2023-04-28 07:51:48
Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na wydzielonych rachunkach bankowych Marek Brej 2023-04-28 07:51:23
Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2023 r. Marek Brej 2023-04-28 07:50:57
Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie wydatków na 2023 r. Marek Brej 2023-04-28 07:50:29
Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na wydzielonych rachunkach bankowych Marek Brej 2023-04-28 07:49:51
Uchwała Nr 50.51.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Marek Brej 2023-04-28 07:44:33
Informacje o stanie mienia za 2022 rok Marek Brej 2023-04-28 07:41:54
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok - instytucje kultury Marek Brej 2023-04-28 07:40:59
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok Marek Brej 2023-04-28 07:39:50
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Cerkwicy Joanna Strojek 2023-04-27 09:25:27
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia kwietnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania w Gminie Karnice systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa Marek Brej 2023-04-26 07:10:58
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Radosław Borowy 2023-04-25 14:48:20
Rok 2022 Marek Brej 2023-04-25 08:05:29
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z dnia 20 kwietnia 2023 roku o zebraniu dowodów w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego Marek Brej 2023-04-25 07:06:43
Obwieszczenie dla społeczeństwa o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie Radosław Borowy 2023-04-24 14:07:36
Obwieszczenie dla stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Niedysz 3 o łącznej mocy do 108 MWp na działkach nr: 18/6, 22/4, 24/10, 24/8, 26/1, 30/6, 32/2, 36/6 w obrębie ewidencyjnym Niedysz, gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie Radosław Borowy 2023-04-24 14:05:21
Marek Brej 2023-04-24 07:19:13
Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej Radosław Borowy 2023-04-19 08:54:59
wykaz nr 2/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Joanna Strojek 2023-04-19 08:34:08
Sylwia Jankowska 2023-04-19 08:19:39