Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zmiana w Statucie - Uchwała Nr XVIII/157/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 30 stycznia 2008 roku


Uchwała Nr XVIII/157/2008

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Dz.U. Nr 138 poz.974,Dz.U.Nr 173 poz.1218)

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

1. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Radnemu przysługuje dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady”

 

2. Skreśla się w § 70 ust. 3 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„§ 70.2. Za udział w sesjach i naradach zwoływanych przez Wójta Gminy sołtysom może być przyznana dieta w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Radę Gminy. Dieta nie przysługuje w wypadku nie złożenia przez sołtysa informacji określonych w § 13 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa.

 

§ 2. W załączniku nr 1 do Statutu Gminy Karnice wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Sołectwo Trzeszyn

Trzeszyn”

2. Pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Sołectwo Kusin

Kusin”

3. Dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„ Sołectwo Skrobotowo

Skrobotowo”

3. Dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„ Sołectwo Węgorzyn

Węgorzyn”

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:54