Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/224/2008 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXVII/224/2008

Rady Gminy Karnice

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, dz. U. Nr 173 poz. 1218) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 z 2008 r.Nr 93 ,poz.585 ,Nr 116 , poz. 730 ))

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

b) budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych i Gospodarstwa

Pomocniczego ;

c) budynki lub ich części i grunty stanowiące własność (współwłasność ) gminy i będące

w posiadaniu organizacji zawodowych ,organizacji społecznych , w tym stowarzyszeń,

zajęte na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej ;

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice .

§3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§4. Traci moc Uchwała Nr XVI/121/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-12-2008 21:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 21:13