Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/229/2008 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXVII/229/2008

Rady Gminy Karnice

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, dz. U. Nr 173 poz. 1218)), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Dz. U. Nr 116, poz. 730) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818,Nr 225 ,poz. 1671; z 2008 r. Nr 118 , poz.745 )

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Karnice:

  1. zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

  2. określa inkasentów ww. podatków;

  3. określa termin płatności dla inkasentów;

4) wyprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Karnice pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi Gminy Karnice, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy w Karnicach podatków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVI/126/2007 Rady Gminy w Karnicach z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

  • Załącznik Nr 1 do

  • Uchwały Nr XXVII/229/2008

Rady Gminy Karnice

z dnia 26 listopada 2008 roku

LP.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Wiesław Szydlik

Cerkwica, Mojszewo, Gościmierz, Witomierz,

2.

Małgorzata Lorenc

Ciećmierz

3.

Jacek Ułasewicz

Czaplin Mały

4.

Barbara Skukowska

Czaplin Wielki

5.

Stanisław Mruk

Drozdowo, Drozdówko

6.

Magdalena Jakubcewicz

Janowo, Dreżewo, Niwy

7.

Regina Klocek

Karnice, Niedysz, Gocławice

8.

Krzysztof Tyrpień

Konarzewo

9.

Barbara Sawkułycz

Kusin

10.

Piotr Zienkiewicz

Lędzin

11.

Kazimierz Trzpis

Modlimowo

12.

Wacława Cyganek

Niczonów

13.

Józef Swacha

Ninikowo

14.

Ewa Asztęborska

Paprotno, Zapole

15.

Paweł Rosiński

Skalno, Pogorzelica

16.

Stanisława Majkoś

Trzeszyn

17.

Jerzy Pawlus

Skrobotowo

18.

Teresa Lange

Węgorzyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 03-12-2008 21:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 21:20