Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Karnice


WÓJT GMINY KARNICE

ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

położonych w Karnicach

Przedmiotem przetargu jest:

 

Działka niezabudowana nr 327/3 o pow. 1592 m2, położona w Karnicach przy ul. Miodowej, oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice jako: strefa mieszkalno-usługowa, zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa).

Cena wywoławcza - 61.800,00 zł

Wadium - 6.200,00 zł

Działka niezabudowana nr 327/4 o pow. 1590 m2, położona w Karnicach przy ul. Miodowej, oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice jako: strefa mieszkalno-usługowa, zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa).

Cena wywoławcza - 61.800,00 zł

Wadium - 6.200,00 zł

 

Działka niezabudowana nr 327/5 o pow. 1622 m2, położona w Karnicach przy ul. Miodowej, oznaczona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice jako: strefa mieszkalno-usługowa, zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa).

Cena wywoławcza - 63.000,00

Wadium - 6.300,00 zł

 

Działka niezabudowana nr 540/4 o pow. 736 m2 położona w Karnicach. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 24 kwietnia 2008 r. znak: BGK-7331/40/2008 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami. Nieruchomość wpisana jest w KW nr 22652 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach.

Cena wywoławcza - 28.600,00

Wadium - 2.900,00 zł

 

Działka niezabudowana nr 540/5 o pow. 784 m2 położona w Karnicach. Sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 03.04.2008 r. znak: BGK-7331/35/2008 dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami. Nieruchomość wpisana jest w KW nr 22652 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach.

Cena wywoławcza - 30.500,00 zł

Wadium - 3.100,00 zł

Przetarg odbędzie się 26 czerwca 2009 r. o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Karnicach

ul. 11-go Marca 7 (pokój nr 1).

1.Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań wobec osób trzecich.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium na każdą działkę oddzielnie należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 czerwca 2009 r. i można je wpłacać:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy

- przelewem na niżej podane konto Urzędu Gminy

Bank Spółdzielczy Gryfice O/Karnice Nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

3.Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.

4.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

6.Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

7.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

8.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

10.Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT (22%).

11.Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Gminy Karnice, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

12.Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Akt notarialny zostanie sporządzony w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

13.O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

16.Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

17.Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice (pok. Nr 8) oraz na stronie www.bip.karnice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Strojek 14-05-2009 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Strojek 14-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Strojek 15-05-2009 08:32