Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego - spis wyborców


WYBORY DO PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO - spis wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2009 r.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 28.05.2009r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21, a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 17.05.2009 r. do 24.05.2009 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE

Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, dyrektorzy szpitali i zakładów pomocy społecznej przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05.2009 r.

Spis wyborców w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób przekazują do urzędu gminy dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05.2009 r. W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie (w urzędzie właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania), zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 05 czerwca 2009 r., jeśli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w terminie od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 05 czerwca 2009r. w godzinach pracy Urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Karnicach

ul. 11 Marca 7, parter, pokój nr 4

tel.091 387 72 28

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.00-17.00 Wt.-Pt. 7.00-15.00

OPŁATY

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje po złożeniu wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 12 kwietna 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 kwietnia 2004r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 583).

INNE INFORMACJE

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przedłożeniu stosownych dokumentów.

Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców jest czynnością osobistą i nie można dokonać tej czynności poprzez pełnomocnika.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 22-05-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 13:58