Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice


Zarządzenie Nr 8/2009
Wójta Gminy Karnice

z dnia
10 lutego 2009 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 85 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( j.t.Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 ze zmianami)

zarządza się co następuje:


§ 1. Powołuję na Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Karnice
Panią Annę Mikulską

§ 2. 1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych określa ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych.
2. Zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych specyfikuje załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołanie Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych jak w § 1 niniejszego zarządzenia - jest bezterminowe.

§ 4. Realizację postanowień zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009
Wójta Gminy Karnice
z dnia 10 lutego 2009r.

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W URZĘDZIE GMINY KARNICE

1.Odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2.Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
3.Zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej.
4.Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ich ochronie.
5.Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne.
6.Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
7.Szkolenie pracowników zatrudnionych w jednostce organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8.Wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
9.Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.
10.Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa.
11.Wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej a w przypadku naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą “poufne” także właściwych służb ochrony państwa.
12.Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”.
13.Przeprowadzanie ZWYKŁYCH postępowań sprawdzających - na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową.
14.Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, przekazywanie ich tym osobom oraz zawiadamianie o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej.
15.Odmawianie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz zawiadamianie o tym fakcie Wójta.
16.Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
17.Prowadzenie wykazów stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
18.Prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “poufne” i “zastrzeżone”.
19.Przechowywanie drugich egzemplarzy protokołów przekazania kancelarii tajnej.
20.Uczestniczenie przy przekazywaniu obowiązków pracownika kancelarii tajnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Jakubcewicz 03-11-2009 14:30