Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/319/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


Uchwała Nr XXXVIII/319/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;z 2008r. Nr 93 , poz.585, Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463 )

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,78 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 18,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z działalnością rolniczą, a nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, stanowiących własność osób pobierających emerytury lub renty na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756; z 1999 r. Nr 60, poz. 636; z 2000 r. Nr 45, poz. 531; z 2001 r. Nr 73, poz. 764; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255, Nr 229, poz. 2273; z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546)

- 2,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 5,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/223/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 26 listopada 2008 r. . w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 rok .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-11-2009 17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2009 17:21