Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/320/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVIII/320/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych                    na 2010 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;          z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974,             Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.  Nr 52, poz. 420)            i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz.U.  z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ;z 2008r. Nr 93 ,poz.585 ,Nr 116, poz. 730;     z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463)                                                                            

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące             na terenie gminy:

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach               i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

      a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 640 zł.,

      b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 830 zł.,

      c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 430 zł. ,

 

2. Od samochodów ciężarowych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego , o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

      a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 380 zł.,

      b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 620 zł.,

      c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 750 zł.

 

      3. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach               i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton                w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

      4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy                  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1320 zł.

       5.Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy                  o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

        6.Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą        od   7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 766 zł.

      7. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną             przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych         w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

      8. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,     o ilości miejsc do siedzenia:

      a) mniejszej niż 30 miejsc - 990 zł.,

      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1430 zł.

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/225/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 26 listopada 2008 r.                        w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r .

 

 

 

 

 

 

                                                            Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2009     Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku   

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

1380

1450

13

14

1420

1520

14

15

1470

1580

15

 

1580

1680

Trzy osie

 

 

 

12

17

1490

1580

17

19

1580

1680

19

21

1680

1790

21

23

1790

1890

23

25

1890

2000

25

 

2000

2100

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

1680

1790

25

27

1790

2000

27

29

1890

2300

29

31

2000

2630

31

 

2100

2630

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2009                                                            Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

1470

1580

18

25

1580

1680

25

31

1680

1790

31

 

1790

2050

Trzy osie

 

 

 

12

40

1890

2050

40

 

2300

2400

Cztery osie i więcej

 

 

 

 

40

2400

2520

40

 

2520

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XXXVIII/320/2009       

Rady Gminy Karnice  z dnia 28 października 2009 roku

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt. 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

530

630

18

25

740

840

25

 

950

1050

Dwie osie

 

 

 

12

28

680

840

28

33

950

1160

33

38

1160

1580

38

 

1470

2000

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

1050

1470

38

 

1470

2000

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-11-2009 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 09-11-2009 17:33