Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/321/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej


Uchwała Nr XXXVIII/321/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 15 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 ; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769,Nr 120, poz.818,Nr 225 , poz.1671 ; z 2008 r. Nr 118 , poz.745, Nr 141, poz. 888,Nr 180, poz. 1109, Nr 192 poz. 1378, Nr 209 , poz. 1316,1318 i 1320;z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466 ), Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:
1) Za prowadzoną sprzedaż w tymczasowych obiektach handlowych:
- o pow. do 4 m? - 12 zł.
- o pow. od 4 m? do 12 m?- 16 zł.
- o pow. pow. 12 m? - 20 zł.

2) Za prowadzoną sprzedaż w tymczasowych obiektach handlowych produktów rolnych

nie przetworzonych :
- o pow. do 4 m? - 6 zł.
- o pow. od 4 m? do 12 m?- 8 zł.
- o pow. pow. 12 m? - 10 zł.

§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty wymienionej

w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/227/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2009 rok .

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-11-2009 17:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2009 17:23