Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 46 w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice


Zarządzenie Nr 46/09

Wójta Gminy Karnice

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 153 poz.1271, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)

zarządzam, co następuje:

§1.Ustalam roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Karnice na cele rolnicze w następującej wysokości:

1) dla gruntów o powierzchni :

a) do 100 m2 (ogródki przydomowe) - 0,10 zł za 1 m2,

b) od 101 do 500 m2 - 0,05 za 1 m2,

c) od 501m2 do 1000 m2 - 0,04 zł za 1 m2,

2) dla gruntów o powierzchni powyżej 1000 m2 do 5000 m2

a) dla gruntów ornych:

klasa IIIa i IIIb - 13,5 dt żyta za 1 ha

klasa IVa i IVb - 9 dt żyta za 1ha

klasa V i VI - 4,5 dt żyta za 1 ha

b) łąki i pastwiska

klasa III - 6,5 dt żyta za 1 ha

klasa IV - 4,5 dt żyta za 1 ha

klasa V i VI - 3 dt żyta za 1 ha

3) dla gruntów o powierzchni powyżej 0,50 ha

a) dla gruntów ornych:

klasa IIIa i IIIb - 12 dt żyta za 1 ha

klasa IVa i IVb - 8 dt żyta za 1ha

klasa V i VI - 3,5 dt żyta za 1 ha

b) łąki i pastwiska

klasa III - 6 dt żyta za 1 ha

klasa IV - 3,5 dt żyta za 1 ha

klasa V i VI - 2 dt żyta za 1 ha

§2.Cenę 1 dt żyta przyjmuje się w wysokości obowiązującej do podatku rolnego danego roku.

§3.Ustala się minimalną stawkę czynszu za grunty oddane w dzierżawę na cele nierolnicze w następujących wysokościach:

1)za tereny pod działalność handlowo-usługową (kioski, stragany, sklepy) - 1,50 zł/m2 w stosunku miesięcznym,

2)za tereny pod garaże - 1,00 zł/ m2 w stosunku miesięcznym,

3)za tereny użytkowane na inne cele związane z działalnością gospodarczą 1,50 zł/m2 w stosunku rocznym.

§4.Podatki od nieruchomości, rolny, od towarów i usług VAT zostaną naliczone odrębnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5.Traci moc zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Gminie Karnice.

§6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2009 10:22