Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 50 w sprawie wyboru pracowników


Zarządzenie Nr 50/2009

Wójta Gminy Karnice

z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników

Na podstawie art.23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 94 z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późń.zm.).

zarządzam , co następuje

§ 1. Zatwierdzam regulamin wyboru przedstawiciela pracowników stanowiących załącznik do niniejszego załącznika

§ 2. W celu przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznaczam Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Sylwia Jankowska

  2. Małgorzata Rudź

  3. Dagmara Kozaczek

§ 3. 1. Ustalam datę wyboru Przedstawiciela Pracowników na dzień 7 grudnia 2009 r.

2. Wybory odbędą się w godz. 14.00-16.30

3. Przedstawiciela pracowników wybiera się na kadencję lat 2009 -2011

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2009

z dnia 25 listopada 2009 r.

Regulamin wyboru przedstawiciela załogi

§ 1

Przedstawiciel załogi jest powoływany w celu dokonywania w imieniu załogi uzgodnień z pracodawcą w zakresie spraw wynikających z zakresu prawa pracy a także prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późń.zm.).

§ 2

1. Każdy pracownik, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, ma czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.

3. Wybory są tajne i bezpośrednie.

4. Głosować można tylko osobiście.

§ 3

Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy w czasie pracy i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

§ 4

1. Wybory zarządza pracodawca w terminie 10 dni przed ustalonym wcześniej dniem wyborów.

2. Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać komisji wyborczej w terminie do 3 dni przed wyborami.

3. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów, którą udostępnia pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

4. Komisja wyborcza przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów.

5. Komisja udostępnia pracownikom informacje o sposobie głosowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 5

1. Wyborca stawia znak X przy nazwisku wybranego kandydata.

2. Jeżeli wyborca postawił znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie postawił znaku X przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny.

§ 6

1. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział 50 procent załogi.

2. Na przedstawiciela, o którym mowa w § 1, zostaje wybrana osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

3. Jeżeli co najmniej 2 kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, przeprowadza się kolejną turę wyborów, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Na liście kandydatów w drugiej turze znajdują się osoby, które w pierwszej turze otrzymały równą liczbę głosów.

4. Jeżeli w drugiej turze co najmniej 2 kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzane przez przewodniczącego komisji wyborczej w obecności załogi.

5. Komisja informuje załogę o wyniku wyborów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

6. Komisja informuje pracodawcę o wyniku wyborów poprzez pisemną informację, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 7

1. W skład komisji wyborczej wchodzi 3 pracowników: pracownik wytypowany przez pracodawcę, pracownik działu kadr oraz pracownik wskazany przez załogę w głosowaniu jawnym.

2. Komisja wykonuje czynności wskazane w niniejszym regulaminie w czasie pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Jakubcewicz 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2009 10:28