Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/332/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XLI/332/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 142 850,00 zł, w tym :

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 1 400,00

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 10 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3110 13 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 15 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 10 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3240 5 900,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 20 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 7 000,00

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 20 000,00

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 2 000,00

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 9 950,00

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 1 600,00

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 20 000,00

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 3 000,00

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4410 4 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 142 850,00 zł, w tym :

Dz. 630 rozdz. 63095 § 4300 3 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 139 850,00

§ 3 . Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 i § 3 plan budżetu zamyka się :

dochodami 13 040 978,76

wydatkami 16 737 734,55

deficytem 3 696 755,79

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zwiększenia ):

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060 1 400,00

(Drogi publiczne gminne - kupno nieruchomości )

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 10 000,00

( Obsługa długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3110 13 000,00

( Szkoły podstawowe - świadczenia społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 15 000,00

( Szkoły podstawowe - zakup energii )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 10 000,00

( Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz.80110 § 3240 5 900,00

( Gimnazjum - stypendia dla uczniów )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 20 000,00

( Gimnazjum - zakup energii )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 7 000,00

( Gimnazjum - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80148 § 4220 20 000,00

( Stołówki szkolne - zakup środków żywności )

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 2 000,00

( Domy pomocy społecznej - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej )

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 9 950,00

( Dodatki mieszkaniowe )

Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 1 600,00

( Pomoc materialna dla uczniów - stypendia )

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 20 000,00

( Pozostała działalność - zakup materiałów )

Dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 3 000,00

( Obiekty sportowe - zakup materiałów )

Dz. 926 rozdz. 92605 § 4410 4 000,00

( Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - podróże służbowe krajowe )

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków ( zmniejszenia ):

Dz. 630 rozdz. 63095 § 4300 3 000,00

( Pozostała działalność- promocja turystyki Gminy )

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 139 850,00

( Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 04-01-2010 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 15:00