Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/333/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XLI/333/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 15 026,00 zł, w tym :

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2009 15 026,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 55 026,00 zł, w tym :

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 15 026,00

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 40 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 146 330,00 zł, w tym :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009 74 960,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 71 370,00

§4. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 186 330,00 zł, w tym :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179 40 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4119 9 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4129 550,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4219 1 800,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4249 2 350,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4309 16 960,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4749 1 000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4759 3 300,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 38 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 8 000,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4129 450,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4219 8 600,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4309 15 320,00

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4749 1 000,00

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 40 000,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 ,§ 3 i § 4plan budżetu zamyka się :

dochodami 12 909 674,76

wydatkami 16 606 430,55

deficytem 3 696 755,79

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

  1. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów ( zwiększenia ):

Dz. 750 rozdz. 75075 § 2009 15 026,00 dotacja rozwojowa Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Szczecin ( wymiana polsko- niemiecka młodzieży)

  1. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków ( zwiększenia):

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 15 026,00 promocja gminy - wydatki związane z

wymianą polsko - niemiecką

Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 40 000,00 dowożenie uczniów do szkół

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie dochodów (zmniejszenia ):

Dz. 801 rozdz. 80101 § 2009 74 960,00

( Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

projekt „SZPAN - Szkolne programy aktywności i nauki „ )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2009 71 370,00

( Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -

projekt „ SZPAN - Szkolne programy aktywności i nauki „ )

Zmniejsza się dochody w związku z realizacją programu w 2010 roku .

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków (zmniejszenia ):

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4179 40 000,00

( Szkoły podstawowe - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4119 9 000,00

( Szkoły podstawowe - składki na ubezpieczenia społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4129 550,00

( Szkoły podstawowe - składka na Fundusz Pracy )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4219 1 800,00

( Szkoły podstawowe - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4249 2 350,00

( Szkoły podstawowe - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4309 16 960,00

( Szkoły podstawowe - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4749 1 000,00

( Szkoły podstawowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych )

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4759 3 300,00

( Szkoły podstawowe - zakup akcesoriów komputerowych , w

tym programów i licencji )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4179 38 000,00

( Gimnazjum - wynagrodzenia bezosobowe )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4119 8 000,00

( Gimnazjum - składki na ubezpieczenia społeczne )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4129 450,00

( Gimnazjum - składka na Fundusz Pracy )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4219 8 600,00

( Gimnazjum - zakup materiałów i wyposażenia )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4309 15 320,00

( Gimnazjum - zakup usług pozostałych )

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4749 1 000,00

( Gimnazjum - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych )

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 40 000,00

(Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zadania inwestycyjne )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 04-01-2010 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 15:14