Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


Karnice, 19 lutego 2010

 

 

Gmina Karnice

ul. 11-go Marca 7

72-343 Karnice

 

 

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursu z poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzku, Gmina Karnice ogłasza:

 

OTWARTY NABÓR PARTNERÓW

zgodnie z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wśród jednostek spoza sektora finansów publicznych.

 

Główne cele zawartego Partnerstwa to:

1. Przygotowanie, w oparciu o dokonane analizy i badania, dwóch programów rozwojowych następujących placówek oświatowych:

a) Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach

b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

2. Przygotowanie fiszki projektowej, zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej o numerze 1/9.1.2/10 dla Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3. W przypadku otrzymania dofinansowania - wspólna realizacja projektu.

 

Programy rozwojowe ww. placówek oświatowych mają mieć na celu:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

 • zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych,

 • podnoszenie jakości i skuteczności procesu kształcenia,

 • wdrożenie innowacyjnych metod nauczania w procesie kształcenia.

 

Do zadań Partnera, wykonywanych wspólnie z Gminą Karnice należeć będzie:

 • opracowanie szczegółowej analizy problemów występujących w ww. placówkach oświatowych w oparciu o podsiadane przez Gminę analizy, raporty jak również poprzez realizację własnych, pogłębionych badań,

 • opracowanie strategii rozwoju szkół zlokalizowanych na terenie gminy Karnice ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości i skuteczności procesu kształcenia,

 • odpowiedzialność za przygotowanie fiszki projektowej o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

a w przypadku uzyskania dofinansowania

 • wspólne zarządzanie projektem,

 • konsultacje w zakresie realizacji projektu oraz rozliczeń finansowych,

 • realizacja działań związanych z wdrożeniem: a) innowacyjnych form nauczania lub/i b) wdrażanie programów i informatycznych narzędzi efektywnego zarządzania placówkami oświatowymi,

 • wspólne prowadzenie monitoringu i ewaluacji.

 

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zawierać

 1. informacje na temat posiadanych zasobów kadrowych oddelegowanych do niniejszego zadania uwzględniające wykształcenie i doświadczenie w zakresie

a) przygotowania projektów EFS

b) zarządzania projektami EFS

c) przygotowania programów rozwojowych placówek oświatowych

d) wdrażania innowacyjnych metod nauczania

 1. opis przykładowej, kompleksowej koncepcji merytorycznej projektu (z wymieniem określonych działań) stworzony na bazie wcześniejszych doświadczeń w przygotowaniu programów rozwojowych szkół na terenach zagrożonych marginalizacją

 2. opis zasobów infrastrukturalnych i organizacyjnych, które będą mogły być zaangażowane w trakcie pisania i realizacji projektu

 3. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

 4. pełnomocnictwo do skłądania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego)

 5. aktualny status podmiotu (jeśli dotyczy)

 6. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów

 7. deklarację współpracy z Gminą Karnice przy przygotowaniu i realizacji projektu

 8. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty

 

Przy wyborze Partnera oceniana szczególnie będzie:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami Partnerstwa,

 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację zadania (zasoby),

 3. doświadczenie kadry potencjalnego Partnera w przygotowaniu i zarządzaniu projektami EFS.

 

 

Termin składania ofert: do 19 marca 2010 (decyduje data przyjęcia) zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w projekcie składając ofertę w formie papierowej w Urzędzie Gminy Karnice (pokój nr 1) umieszczoną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2”,

 

Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania, doprowadzą do wyboru jednego Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca zasad realizacji planowanego projektu.

 

Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru Partnera.

 

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-02-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 22-03-2010 11:22