Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/349/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok.


Uchwała Nr XLIII/349/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2010

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 154 648,00 zł, w tym :

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 152 648,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 2 000,00

§2. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 154 648,00 zł, w tym :

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 24 000,00

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 30 000,00

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 98 648,00

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 2 000,00

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 1 000,00

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 1 000,00

§ 5. Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 12 531 883,00

wydatkami 14 757 347,00

deficytem 2 225 464,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie dochodów (zwiększenia ):

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 152 648,00

( zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej)

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 2 000,00

( zwiększenie planu dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej)

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie wydatków (zwiększenia ):

Dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 24 000,00

(środki na budowę wodociągu w Janowie)

Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 30 000,00

( dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika w miejscowości

Konarzewo)

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 98 648,00

( środki na zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg)

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 2 000,00

( środki na pokrycie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie dochodów (zmniejszenia ):

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 1 000,00

(zmniejszenie dotacji na zadania własne -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)

IV. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie wydatków (zmniejszenia ):

Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 1 000,00

( zmniejszenie środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-04-2010 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2010 15:28