Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/348/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 31 marca 2010 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok.


Uchwała Nr XLIII/348/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 31 marca 2010

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Rada Gminy Karnice u c h w a l a , co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 , Dz.U. Nr 223 , poz. 1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146)

§ 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 118 628,10 zł, w tym :

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 112 037,65 Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 6 590,45

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę 13 180,90 zł, w tym :

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 13 180,90

§ 3. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 131 809,00 zł, w tym :

Zadanie 13- Aktywna integracja OPS Karnice 90 000,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 18 888,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 1 111,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 66 111,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 3 888,89

Zadanie 14- Praca socjalna OPS Karnice 12 150,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 5 742,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 337,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 916,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 53,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 141,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 8,33

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 4 675,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 275,00

Zadanie 15- Zasiłki i pomoc w naturze OPS Karnice 13 180,90

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 13 180,90

Zadanie 16- Zarządzanie projektem OPS Karnice 5 678,10

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 4 673,21

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 274,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 122,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 7,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4417 566,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 33,33

Koszty pośrednie- 10 800,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 4 297,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 252,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 689,44

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 40,56

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 113,33

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 6,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 5 100,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 300,00

§ 4. Po dokonanych zmianach w § 1, § 2 plan budżetu zamyka się :

dochodami 12 650 511,10

wydatkami 14 875 975,10

deficytem 2 225 464,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie dochodów (zwiększenia ):

Dz. 853 rozdz. 85395 § 2007 112 037,65 Dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 6 590,45

Dotacja na realizację projektu systemowego „ Aktywni = Samodzielni ”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

II. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie wydatków (zmniejszenia ):

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 13 180,90

( Pomoc społeczna - zasiłki celowe)

III. Zmiany budżetu Gminy na rok 2010 po stronie wydatków (zwiększenia ):

Zadanie 13- Aktywna integracja OPS Karnice 90 000,00

( Podpisanie kontraktów socjalnych z osiemnastoma osobami x 5 000 - zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia dla beneficjentów)

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 18 888,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 1 111,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 66 111,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 3 888,89

Zadanie 14- Praca socjalna OPS Karnice 12 150,00

( Nagroda dla dwóch pracowników - 7 200,00 ; zakup materiałów i wyposażenia - 4 950,00)

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 5 742,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 337,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 916,11

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 53,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 141,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 8,33

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 4 675,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 275,00

Zadanie 15- Zasiłki i pomoc w naturze OPS Karnice 13 180,90

( Zasiłek celowy dla 18 osób )

Dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 13 180,90

Zadanie 16- Zarządzanie projektem OPS Karnice 5 678,10

( Zakup materiałów i wyposażenia 4 948,10; prowadzenie rachunku bankowego 130,00;

wyjazdy służbowe kadry zarządzającej 600,00)

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 4 673,21

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4219 274,89

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 122,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4309 7,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4417 566,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4419 33,33

Koszty pośrednie- 10 800,00

(Wynagrodzenie księgowej projektu i kierownika OPS)

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4017 4 297,22

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4019 252,78

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4117 689,44

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4119 40,56

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4127 113,33

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4129 6,67

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4177 5 100,00

Dz. 853 rozdz. 85395 § 4179 300,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 09-04-2010 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2010 15:30