Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KARNICE - GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
z dnia 6 grudnia 2010 roku
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się

w dniach 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA:
Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych i nie jest karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

2. posiada co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci i osoby z wyższym wykształceniem),

3. zamieszkuje lub pracuje na terenie gminy Karnice,

4. ze względu na specyfikę pracy jest w pełni sprawna fizycznie,

5. posiada zdolność obsługi komputera i urządzeń typu hand-held (smartfon, zaawansowany telefon komórkowy

6. zna podstawy funkcjonowania systemu GPS,

7. umie praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,

8. posiada umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, wzbudzanie zaufania wśród osób, z którymi będzie

przeprowadzać wywiady),

9. jest asertywna, uprzejma, cierpliwa, umie zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

10. jest obowiązkowa, rzetelna, staranna oraz posiada umiejętność organizacji własnej pracy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ:

1. 31 stycznia do 02 lutego 2011 r. - szkolenia dla rachmistrzów - czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6

godzin poświęconych będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu, szkolenie kończy się egzaminem,

2. 1 marca do 17 marca- obchód przedspisowy,

3. 6 - 7 kwietnia 2011r. - odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

4. 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. - spis ludności i mieszkań.

W trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych rachmistrze wyposażeni będą w urządzenia typu hand-held z zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Na rachmistrzów spisowych powołane będą osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu i złożą pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na terenie Gminy Karnice wynosi 2 osoby.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 grudnia 2010 r. godz.13.00

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ankieta zgłoszeniowa zawierająca dane:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia

- nazwa i numer dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego i data wydania

- nr PESEL i NIP

- wykształcenie

- adres zamieszkania

- telefon kontaktowy i adres e-mail

- miejsce pracy/nauki (w przypadku osób pracujących nazwa i adres zakładu pracy; w przypadku studentów nazwa uczelni; w przypadku osób bezrobotnych należy wpisać określenie bezrobotny; w przypadku emerytów podać nr emerytury)

2. kserokopia dokument potwierdzający wykształcenie,

3. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Wzór ankiety zgłoszeniowej oraz wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie Urzędu oraz na stronie internetowej.


Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2011, traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.


IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Karnice

ul. 11 Marca 7

72-343 Karnice

pok. nr 1

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2011".Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 91 387 72 28 – osoba kontaktowa Dagmara Kozaczek


Więcej informacji na temat spisu powszechnego ludności i mieszkań można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Wójt Gminy Karnice
Gminny Komisarz Spisowy

Lech Puzdrowski

Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 09-12-2010 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kozaczek 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 10-12-2010 11:19