Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach


WÓJT  GMINY  KARNICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Konieczne:
1.1. obywatelstwo polskie;
1.2. wykształcenie wyższe;
1.3. minimum roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub trzyletnie

doświadczenie w instytucjach kultury;
1.4. znajomość funkcjonowania instytucji kultury;

1.5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
1.6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. Pożądane:

2.1. wykształcenie zgodne z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego;
2.2. dyspozycyjność, kreatywność, dynamika, komunikatywność;

2.3. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;

Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

 

  1. list motywacyjny i CV;

  2. uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w

tym zakresie;

  1. koncepcje organizacji i działalności Gminnego Klubu Kultury w Karnicach;

  2. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na

stanowiskach kierowniczych;

  1. oświadczenie o niekaralności;

  2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora.

 

       Oferty wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach'' należy składać w Urzędzie Gminy w Karnicach, pokój nr 1, w godz. pracy urzędu lub przesłać listem poleconym  na adres Urząd Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7, w terminie do 14 stycznia 2011 r..

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 31 stycznia 2011 r. 

Karnice, 14 grudnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-12-2010 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2010 11:13