Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata od posiadania psów


Uchwała Nr LI/392/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 27 października 2010

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Karnice

1)wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2)określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3)określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4)zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Karnice opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 26,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego za dany rok z góry, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Karnicach.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/322/2009Rady Gminy Karnice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-12-2010 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Błażkowska 15-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 15-12-2010 13:29